Đà Nẵng ban hành mẫu giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội

KTNT Ngày 31/7, UBND TP Đà Nẵng ban hành mẫu giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội. Đây là mẫu giấy bắt buộc người dân phải có khi ra đường theo nội dung chỉ thị mới của UBND TP Đà Nẵng về việc phòng, chống Covid-19.

images1615489_731_giay_ok.jpg
Mẫu giấy đi đường mới cho các cơ quan, đơn vị, đối tượng. 
Theo đó, UBND TP. Đà Nẵng thống nhất sử dụng giấy đi đường theo mẫu khi di chuyển trên toàn địa bàn thành phố. Thẩm quyền xác nhận, cấp, quản lý giấy đi đường tùy theo từng cơ quan, đơn vị. Cụ thể:
 
Giấy đi đường của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan, đơn vị Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang đóng trên địa bàn thành phố do thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp.
 
Giấy đi đường của công nhân, nhân viên, người lao động làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất; cơ sở kinh doanh, dịch vụ, công trình được phép hoạt động do giám đốc công ty, doanh nghiệp cấp.
 
Giấy đi đường đối với người lao động, hộ kinh doanh không có đơn vị sử dụng lao động quản lý do UBND phường, xã nơi cư trú cấp.
 
Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các quận, huyện, phường, xã, các lực lượng chức năng liên quan và các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh được phép hoạt động chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động cam kết về việc tuân thủ các quy định phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.
 
Lập kế hoạch hoạt động, bố trí lao động kèm theo danh sách người lao động và cấp giấy đi đường đúng đối tượng quản lý của cơ quan, đơn vị mình; chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra vi phạm, gây ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch của thành phố do việc cấp giấy đi đường trái quy định.
 
 

Hồ Cường

Ý kiến của bạn