Đà Nẵng: Người dân bức xúc vì nút giao thông Tôn Đức Thắng - Nam Trân thi công dở dang

KTNT Được kỳ vọng khi đưa vào sử dụng sẽ cải thiện vấn đề giao thông, môi trường đô thị, thế nhưng, công trình cải tạo nút giao Tôn Đức Thắng - Nam Trân (Đà Nẵng) thi công kéo dài ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn giao thông, đời sống của người dân.

Ý kiến của bạn