Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan và doanh nghiệp Hà Tĩnh

KTNT Đồng chí Nguyễn Đình Hải, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp (CCQ&DN) tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 252/252 phiếu, tỷ lệ bầu đạt 100%.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, chọn đúng mũi đột phá, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp (CCQ&DN) tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy các tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng tham mưu về chủ trương, cơ chế, chính sách trên mọi lĩnh vực, đi đôi với phát triển doanh nghiệp, tổ chức sản xuất kinh doanh… góp phần quan trọng vào kết quả toàn diện trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển KT-XH của tỉnh Hà Tĩnh.
 
Nhiệm kỳ vừa qua là giai đoạn thực hiện hợp nhất Đảng bộ Khối CCQ tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh. Sau hợp nhất, Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh đã kiện toàn tổ chức, chuyển giao 33 tổ chức cơ sở đảng về các địa phương, thành lập mới và tiếp nhận 15 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Đến nay, Đảng bộ khối có 108 tổ chức cơ sở Đảng với hơn 8.200 đảng viên. Có 99/108 tổ chức cơ sở đảng thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là người đứng đầu trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã bồi dưỡng, kết nạp được 1.706 đảng viên mới.
 
dn.jpg
Đảng bộ Sở Khoa học và công nghệ Hà Tĩnh tổ chức lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Ngoài thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, tập trung sản xuất kinh doanh, toàn khối có 75 tổ chức Đảng đỡ đầu 196 xã xây dựng nông thôn mới (NTM) với tổng trị giá tài trợ 588 tỷ đồng (riêng Cơ quan Đảng ủy Khối trực tiếp đỡ đầu 6 xã với tổng kinh phí vận động, tài trợ trên 31 tỷ đồng), qua đó đã góp phần đưa Hà Tĩnh trở thành một trong những điển hình tiêu biểu của cả nước về xây dựng NTM.
 
dn43.jpg
 
Đảng bộ khối cũng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện công tác cải cách hành chính, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh đạt hiệu quả. Bên cạnh đó, văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực; toàn khối có 80/95 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (đóng trên địa bàn TP. Hà Tĩnh) được UBND TP. Hà Tĩnh công nhận danh hiệu đạt chuẩn văn hóa; góp phần quan trọng vào việc đưa Thành phố Hà Tĩnh đạt đô thị loại II năm 2019.
 
dn5.JPG
 
Đại hội xác định chủ đề: "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; khuyến khích đổi mới sáng tạo, cải cách hành chính, xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh".
 
dn1.jpg
 
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh Hà Tĩnh xác định các chỉ tiêu cụ thể: Hằng năm được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% cơ quan, DN thuộc đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ chính trị, trong đó có trên 30% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trong nhiệm kỳ kết nạp trên 1.000 đảng viên, trong đó trên 500 đảng viên trong các DN.
 
100% DN trong khối sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo hài hòa các lợi ích, quan tâm an sinh xã hội và xây dựng NTM; 100% các cơ quan quản lý nhà nước cung cấp dịch vụ hành chính công mức độ 3 trở lên; 100% cơ quan, DN trong khối được công nhận đạt chuẩn văn hóa; các đoàn thể khối xếp loại vững mạnh, xuất sắc...
 
dn6.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Đại hội đã bầu 27 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 và thực hiện các bước bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy tại Đại hội.
 
Đồng chí Nguyễn Đình Hải, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng ủy khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 252/252 phiếu, tỷ lệ bầu đạt 100%.
 
 
 

Trà Giang

Ý kiến của bạn