Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII họp phiên trù bị

KTNT Sáng 11/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Quảng Nam (số 62 đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp phiên trù bị, với 347/348 đại biểu triệu tập (vắng 01 có lý do).

Ông Phan Việt Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy điều hành thông qua chương trình làm việc phiên trù bị.
 
Tại phiên họp, các đại biểu dự Đại hội thống nhất bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 15 vị, trong đó có Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh và Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh. Đại biểu cũng đã bầu Đoàn thư ký gồm 3 vị.
 
Ông Phan Việt Cường, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu.
Ông Phan Việt Cường, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu.

 

Tại đây, các đại biểu cũng đã thông qua Chương trình Đại hội phiên chính thức. Theo đó, Chương trình Đại hội phiên chính thức làm việc trong 2 ngày, 12 và 13/10/2020.
 
Đại hội lần này sẽ thực hiện 4 nội dung chính gồm: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Ông Phan Việt Cường, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu.
Ông Phan Việt Cường, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu.

 

Dự kiến Đại hội lần thứ XXII bầu ra BCH Đảng bộ tỉnh khóa XXII gồm 53 đồng chí. Về nhân sự, dự kiến giới thiệu tham gia BCH Đảng bộ tỉnh khóa XXII có 60 người, có số dư 7 người (tỷ lệ 13,2%) đảm bảo theo quy định. Trong đó, giới thiệu tái cử là 38 đồng chí và giới thiệu lần đầu tham gia Tỉnh ủy 22 đồng chí.
 
Phân tích độ tuổi, cơ cấu và chất lượng của 60 đồng chí; như sau: Định hướng cơ cấu BCH Đảng bộ tỉnh khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Nữ 10 đồng chí, chiếm 18,8%; trẻ 5 đồng chí, 9,43%; dân tộc thiểu số 8 đồng chí,  15%; cơ cấu ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị phù hợp.
 
Về tiêu chuẩn, điều kiện thì các đồng chí được giới thiệu tham gia BCH Đảng bộ tỉnh khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đều đảm bảo về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và các tiêu chuẩn khác theo quy định: Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học: 24 đồng chí, chiếm 40%,  Thạc sĩ: 29 đồng chí, chiếm 48,3%, Tiến sĩ: 7 đồng chí,  chiếm 11,7%; về trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân: 60 đồng chí.
 
Về nhân sự Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, đến thời điểm này đã thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự 5 bước. Các Bí thư và Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục ứng cử Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
 
 

Hải Yến

Ý kiến của bạn