Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa: Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển

KTNT Sáng 27/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dự và chỉ đạo Đại hội.

toàn-cảnh-địa-hội.JPG
Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX.

Với trọng tâm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, khát vọng thịnh vượng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phát triển kinh tế nhanh và bền vững, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, phấn đấu đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới của phía Bắc, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng  -  Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc Đại hội. Đồng chí nhấn mạnh, Đại hội có nhiệm vụ rất quan trọng, tập trung hoàn thành tốt 4 nội dung gồm: Tiến hành kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, đánh giá đúng thành tựu, ưu điểm, khuyết điểm, tìm ra nguyên nhân, đặc biệt là những nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm, đồng thời xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

 

444.JPG
Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa khai mạc Đại hội 

Cách đây 5 năm, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 18 đã long trọng được tổ chức từ ngày 22 đến ngày 25/9/2015. Với phương châm hành động: “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, phát triển” và “Thống nhất về nhận thức; quyết tâm trong ý chí; quyết liệt trong hành động”, Đại hội đã quyết nghị 28 chỉ tiêu chủ yếu, 5 chương trình trọng tâm và 4 khâu đột phá của nhiệm kỳ 2015 – 2020, với mục tiêu phấn đấu “đến năm 2020 trở thành tỉnh khá của cả nước, đến năm 2030 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Nhiệm kỳ vừa qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; sự hỗ trợ, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; sự phối hợp, cổ vũ, động viên của các địa phương trong cả nước; vượt lên những khó khăn, thách thức do tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp; thiên tai, dịch bệnh thường xuyên xảy ra, nhất là đại dịch Covid-19; Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh ta đã đoàn kết một lòng, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, phát huy hiệu quả những tiềm năng, lợi thế; khơi dậy mạnh mẽ các nguồn lực, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và đã kết thúc nhiệm kỳ với rất nhiều thành công và thắng lợi. Kinh tế liên tục tăng trưởng ở mức cao, tốc độ tăng trưởng GRDP hàng năm luôn đạt hai con số; bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 12,1%, vượt mục tiêu Đại hội, gấp 1,5 lần giai đoạn 2011 - 2015.

Đến nay, quy mô kinh tế của tỉnh đã đứng thứ 8 cả nước và cao nhất trong các tỉnh Trung bộ. Thu ngân sách nhà nước luôn vượt dự toán và tăng cao so với đầu nhiệm kỳ; tốc độ tăng thu bình quân hằng năm đạt 18,1%, trong nhóm các tỉnh có tốc độ tăng thu ngân sách cao nhất cả nước; đến nay kết quả thu ngân sách của tỉnh đã đứng thứ 11 cả nước. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, quốc phòng- an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến, tiến bộ; kết quả nhiều việc của các lĩnh vực này trong nhóm số ít các tỉnh, thành dẫn đầu cả nước.

 

do-trong-hung.jpg
Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó bí thư Thường trực tỉnh ủy, tóm tắt báo cáo Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị trình Đại hội khóa XIX.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, bên cạnh thuận lợi, quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh gặp nhiều khó khăn. Song, phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị và nhân dân đoàn kết, phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng. Kết quả thực hiện 5 chương trình trọng tâm và 4 khâu đột phá quan trọng của tỉnh.

Về kinh tế phát triển khá nhanh, toàn diện, theo hướng bền vững, tạo nền tảng thuận lợi cho giai đoạn tới. Tốc độ tăng trưởng GRDP khá cao, bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 12,1%, vượt mục tiêu Đại hội, gấp 1,5 lần so với tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011- 2015, trong nhóm các tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước. Quy mô kinh tế của tỉnh tăng nhanh, năm 2020 gấp 1,77 lần năm 2015, đứng thứ 8 cả nước, cao nhất các tỉnh Bắc Trung bộ, GRDP bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt 2.616 USD, tăng gấp 1,8 lần so với năm 2015.

 

333.JPG
Các đại biểu tham dự Đại hội.

Công nghiệp - xây dựng phát triển mạnh đóng góp lớn vào kinh tế của tỉnh, bình quân hàng năm dự kiến tăng 20,1% cao nhất từ trước đến nay. Đặc biệt là Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn, một trong ba dự án công nghiệp lớn nhất cả nước. Giá trị ngành xây dựng tăng trưởng cao đạt 12,14%. Dịch vụ phát triển khá, nhiều lĩnh vực khởi sắc, tốc độ giá trị sản xuất tăng hàng năm 8,6%. Các ngành tài chính ngân hàng, viễn thông,logistics phát triển khá, tốc độ tăng trưởng cao năm 2020 đạt 3,57 tỷ USD, gấp 1,8 lần mục tiêu Đại hội, gấp 2,5 lần năm 2015.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, thu ngân sách hàng năm luôn vượt dự toán và tăng cao sơ với đầu nhiệm kỳ, bình quân hàng năm đạt 18,1% trong nhóm các tỉnh có tốc độ tăng thu ngân sách cao nhất cả nước, năm 2020 đạt 29.000 tỷ đồng, gấp 2,3 lần năm 2015.

Sản xuất nông, lâm, thủy sản phát triển toàn diện, tốc độ tăng giá trị sản xuất hàng năm 3%, vượt kế hoạch đề ra, chú trọng mỗi xã một sản phẩm OCOP đạt kết quả bước đầu.

Xây dựng nông thôn mới trở thành phong trào sâu rộng, đạt nhiều kết quả quan trọng. Số xã, huyện đạt  tiêu chí nông thôn mới vượt chỉ tiêu Nghị quyết, cao hơn mức bình quân của cả nước, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống của nhân dân được nâng lên. Cho đến nay toàn tỉnh có 8 đơn vị cấp huyện, 313 xã và 740 thôn, bản, hoàn thành xây dựng NTM, tỉ lệ xã đạt chuẩn NTM vượt mục tiêu Đại hội.Sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, toàn tỉnh có 559/635, giảm 76 xã, đây cũng là tỉnh có số lượng sáp nhập xã lớn nhất cả nước.

Văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống của nhân dân được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, thoát nghèo có sự chuyển biến rõ nét. Đã có 1 huyện thoát nghèo, 17 xã bãi ngang ven biển, 5 xã và 127 thôn, bản khu vực miền núi thoát khỏi tình trạng khó khăn, 39 xã đặc biệt khó khăn đạt chuẩn NTM.

 

đại-biểu-dân-tộc.JPG
Đại biểu người dân tộc thiểu số tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Cơ cấu ngành kinh tế trong GRDP chuyển dịch đúng hướng, năm 2020, tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản dự kiến còn 10,4%, giảm 7,4%, công nghiệp - xây dựng chiếm 48,2%, tăng 8,9%, dịch vụ chiếm 32,2%, giảm 6,3%, thuế sản phẩm chiếm 9,2%, tăng 4,8% so với năm 2015. Cơ cấu đầu tư chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng vốn đầu tư trong nước, tăng nhanh tỷ trọng vốn đầu tư nước ngoài. Chính sách đầu tư thông thoáng, hấp dẫn, đổi mới, từ năm 2016 đến nay, đã thu hút được 1.072 dự án đầu tư trực tiếp, trong đó có 76 dự án FDI, tổng vốn đầu tư đăng ký 114.522 tỷ đồng và 3.655 triệu USD, đứng thứ 8 cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài.

Bằng các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, giai đoạn 2016-2020, dự kiến tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt 610 nghìn tỷ đồng, đạt mục tiêu Đại hội, gấp 1,8 lần giai đoạn 2011- 2015.

Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Hoạt động đối ngoại được triển khai bài bản, sâu rộng, hiệu quả. Cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo...

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng. Bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng được nâng lên. 

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện các quy định về nêu gương được triển khai nghiêm túc. Sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế và triển khai các mô hình thí điểm bước đầu có hiệu quả, triển khai thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương, quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, xử lý nghiêm minh những cán bộ, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Hệ thống chính trị cơ sở, nhất là vùng đặc thù được củng cố. Các khâu trong công tác cán bộ thực hiện ngày càng bài bản. Kỷ luật, kỷ cương được tăng cường, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và hệ thống chính trị.

Các chỉ tiêu báo cáo chính trị trình Đại hội gồm 27 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá phát triển trong nhiệm kỳ, 12 nhiệm vụ giải pháp và phát triển kinh tế trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, 8 nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tập trung phát triển 4 trung tâm kinh tế động lực, 5 trụ cột tăng trưởng, 6 hành lang kinh tế để  tạo không gian mới cho phát kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX với các nội dung cụ thể, như thời gian tổ chức quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện, giải pháp chủ yếu thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết. 

Qua đó, nhằm sớm cụ thể hóa định hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết thành các chương trình, nghị quyết, đề án chuyên đề thực hiện trong toàn khóa, đồng thời cụ thể hóa thành kế hoạch phát triển các lĩnh vực hàng năm.

Lãnh đạo, chỉ đạo phát triển toàn diện các lĩnh vực, đồng thời tập trung quyết liệt vào các trọng tâm, trọng điểm, mũi đột phá đã được Nghị quyết xác định và tập trung xây dựng, chỉ đạo thực hiện các chương trình, đề án trọng điểm đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, có tính khả thi cao để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Tiếp đó, Đại hội nghe đồng chí Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư tỉnh ủy, trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, qua đó chỉ rõ những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, một số bài học kinh nghiệm, giải pháp khắc phục hạn chế khuyết điểm.

Đại hội bước vào nội dung tham luận, Văn kiện Đại hội cùng với đó, Đại hội tiếp tục thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, lựa chọn bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

ctqh.jpg
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, phát biểu và chỉ đạo Đại hội

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội phát biểu chỉ đạo Đại hội: Hôm nay, tôi rất vui mừng về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thay mặt Bộ Chính trị, tôi thân ái gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; các đại biểu khách quý và 448 đồng chí đại biểu của Đại hội, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa lời chào thân thiết, tốt đẹp.

Thanh Hóa là vùng đất “địa linh, nhân kiệt”, giàu truyền thống lịch sử, cách mạng hào hùng và văn hóa đặc sắc, là nơi sinh thành của nhiều bậc anh hùng, hào kiệt mà tên tuổi và sự nghiệp đã góp phần làm rạng danh quê hương. Với bề dày lịch sử hơn 990 năm, danh xưng Thanh Hóa đã hun đúc nên truyền thống vẻ vang và bản chất tốt đẹp của con người nơi đây. Các thế hệ người dân Thanh Hóa luôn cần cù, sáng tạo trong lao động, anh dũng, quật cường trong chiến đấu chống giặc ngoại xâm, lập nên nhiều chiến công hiển hách và nhiều thành tích to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Là một trong những Đảng bộ tỉnh được thành lập sớm, trong suốt 90 năm qua, Đảng bộ Thanh Hóa đã lãnh đạo Nhân dân các dân tộc trong tỉnh vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức, lập nên nhiều thành tích xuất sắc.

Trong hiệm kỳ vừa qua, bối cảnh tình hình đất nước, khu vực và thế giới diễn biến nhanh chóng, khó lường, nhất là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khai thác và phát huy tiềm năng, thế mạnh đạt được nhiều thành tích, kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, nổi bật là:

Kinh tế tăng trưởng với tốc độ cao, bình quân ước đạt 12,1%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch rõ nét theo hướng tích cực. Mô hình tăng trưởng kinh tế từng bước chuyển đổi từ chiều rộng sang chiều sâu. Công nghiệp phát triển mạnh; nhiều cơ sở công nghiệp mới được đưa vào hoạt động, điển hình là Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn là một trong 3 dự án công nghiệp lớn nhất của cả nước, tạo ra động lực mới cho phát triển kinh tế của tỉnh.

Các ngành dịch vụ có lợi thế, như: du lịch, vận tải biển, vận tải hàng không phát triển nhanh; giá trị xuất khẩu tăng trưởng cao.

Trong điều kiện có nhiều khó khăn, nhưng sản xuất nông nghiệp của tỉnh vẫn phát triển khá, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, là một trong những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số lượng xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới lớn nhất cả nước. Thu ngân sách nhà nước luôn vượt dự toán, tốc độ tăng thu bình quân hàng năm đạt 18,1%.

Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện; huy động vốn đầu tư phát triển đạt cao, tổng vốn đầu tư toàn xã hội gấp 1,8 lần so với giai đoạn trước. Thanh Hóa nằm trong nhóm dẫn đầu của cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, cảng biển, cảng hàng không được đầu tư nâng cấp, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển của tỉnh và phục vụ tốt nhu cầu sản xuất kinh doanh của Nhân dân. Kết cấu hạ tầng các đô thị được đầu tư, nâng cấp theo hướng đồng bộ, hiện đại, một số đô thị mới trên địa bàn thành phố Thanh Hóa góp phần tạo ra diện mạo mới về đô thị và phát triển của tỉnh. Các thành phần kinh tế được khuyến khích phát triển; kinh tế tư nhân và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài phát triển mạnh, ngày càng đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Cùng với phát triển mạnh về kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh cũng đạt được nhiều kết quả nổi bật. Các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể được bảo tồn, gìn giữ và phát huy. Giáo dục mũi nhọn và thể thao thành tích cao luôn đứng trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước. Mạng lưới y tế được mở rộng, đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế được tăng cường, ứng dụng, chuyển giao thành công nhiều kỹ thuật mới; chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được nâng lên; đã sớm kiểm soát được dịch bệnh Covid-19 và được xếp vào nhóm các tỉnh có nguy cơ thấp.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên rõ rệt. Công tác bảo vệ môi trường, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đạt kết quả tích cực. Quốc phòng, an ninh, trật tự được bảo đảm.

 

kim-ngân.JPG
Hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 -2025

Cải cách tư pháp được quan tâm, nhiều vụ án trọng điểm, phức tạp được điều tra, truy tố, xét xử kịp thời. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm; đã giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài. Hoạt động đối ngoại, nhất là kinh tế đối ngoại mang lại nhiều kết quả tích cực.

Về công tác x xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả nổi bật. Thanh Hóa là một trong những tỉnh đi đầu và tích cực trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị, nhất là sắp xếp, giảm đơn vị hành chính cấp xã, thôn, tổ dân phố. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị được triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, bài bản, có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biên", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng được tăng cường. Công tác chính trị tư tưởng; hoạt động của hệ thống dân vận các cấp có sự đổi mới về nội dung và hình thức, chất lượng, hiệu quả được nâng lên; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và tăng cường.

Những thành tích, kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 là rất phấn khởi và tự hào, là nền tảng để Thanh Hóa tiếp tục phát triển nhanh và bền vững hơn trong thời gian tới. Thay mặt Bộ Chính trị, tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích, kết quả quan trọng mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Phấn khởi về những thành tích, kết quả đã đạt được, song chúng ta cũng cần thẳng thắn nhìn nhận, trên chặng đường phát triển của tỉnh nhà vẫn bộc lộ những hạn chế, yếu kém, đó là: Chất lượng tăng trưởng kinh tế còn thấp. Cơ cấu lại ngành nông nghiệp còn chậm; việc gắn kết giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp còn hạn chế. Một số dự án công nghiệp hiệu quả chưa cao, còn gây ô nhiễm môi trường; tỷ lệ lấp đầy một số khu công nghiệp còn thấp. Dịch vụ có giá trị gia tăng cao phát triển chưa mạnh. Kết cấu hạ tầng vẫn còn thiếu, nhất là hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp đang là điểm nghẽn trong việc thu hút các dự án đầu tư vào tỉnh. Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Thanh Hóa chưa cao, đứng ở vị trí trung bình trong cả nước (thứ 24/63 tỉnh, thành). Chỉ số cải cách hành chính xếp thứ hạng thấp. Văn hóa - xã hội phát triển chưa đồng đều, khoảng cách phát triển giữa đô thị và nông thôn, giữa miền xuôi và miền núi có xu hướng gia tăng; đời sống Nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới còn nhiều khó khăn. Ô nhiễm môi trường còn xảy ra ở một số nơi. An ninh trên tuyến biên giới, tuyến biển và một số địa bàn trọng điểm còn tiềm ẩn yếu tố có thể gây mất ổn định. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; hiệu lực, hiệu quả của công tác lãnh đạo, quản lý kinh tế - xã hội một số mặt còn hạn chế, bất cập; tính tiền phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức còn hạn chế.

Những hạn chế, yếu kém nêu trên đã và đang tác động trực tiếp, cản trở quá trình phát triển đi lên của tỉnh nhà. Với tinh thần thẳng thắn, cầu thị, tôi đề nghị Đại hội tập trung trí tuệ, tiếp tục thảo luận chỉ rõ nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan  để rút kinh nghiệm đề ra những giải pháp khả thi nhằm khắc phục cho được những hạn chế, yếu kém, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ tới.

Bước vào giai đoạn mới, đất nước ta đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Là tỉnh có vị trí chiến lược cả về kinh tế và quốc phòng - an ninh, với nguồn tài nguyên phong phú, đất đai rộng lớn, nguồn nhân lực dồi dào, đặc biệt là đã có bước chuyển mình mạnh mẽ trong thời gian qua; Thanh Hóa cần khai thác và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp, sớm trở thành cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc.

Để Thanh Hóa phát triển mạnh mẽ và toàn diện trong thời gian tới, góp phần vào những thành tựu chung của cả nước; tôi đề nghị Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân trong tỉnh phát huy mạnh mẽ truyền thống cách mạng vẻ vang, tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau đây: 

Thứ nhất, tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Tỉnh phải chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương khẩn trương xây dựng, đề xuất với Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; trình Quốc hội xem xét, ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư, tài chính, phân cấp quản lý và tổ chức bộ máy, biên chế, nhằm khai thác và phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế, tạo động lực mới cho tỉnh phát triển nhanh và bền vững hơn trong thời gian tới.

Đồng thời, để có định hướng phát triển cho giai đoạn tới, cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng và triển khai hiệu quả quy hoạch tỉnh Thanh Hoá phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ. Trong đó, cần chú ý quy hoạch đô thị tỉnh Thanh Hoá phải theo hướng phân bổ hợp lý giữa các vùng, kết nối thuận lợi với các đô thị vùng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, kết hợp giữa hiện đại và truyền thống, thân thiện với môi trường, dẫn dắt đổi mới sáng tạo và là động lực tăng trưởng kinh tế. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt, tránh chồng chéo, phát huy thế mạnh đặc trưng của địa phương.

Tăng cường liên kết, hợp tác với các tỉnh trong vùng Bắc Trung Bộ, thành phố Hà Nội, nhất là trong xúc tiến đầu tư và thương mại, huy động và phân bổ nguồn lực, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; quan tâm đến công tác đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; xây dựng các chương trình, tuyến du lịch liên tỉnh, liên vùng...

Thứ hai, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tạo chuyển biến về chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của các ngành kinh tế. Phát triển mạnh công nghiệp theo hướng kết hợp hài hòa cả chiều rộng và chiều sâu, chú trọng phát triển theo chiều sâu; mở rộng quy mô sản xuất các ngành công nghiệp có thế mạnh, đưa Thanh Hóa trở thành một trong những trung tâm lớn của vùng Bắc Trung bộ và cả nước về công nghiệp năng lượng và công nghiệp chế biến, chế tạo. Chú trọng thu hút một số ngành công nghiệp mới, công nghệ cao để tạo ra động lực mới cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ, phát triển các cụm liên kết ngành, nhất là giữa công nghiệp và dịch vụ.

Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, công nghệ cao theo chuỗi giá trị, trọng tâm là đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, xác định rõ các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh để tập trung phát triển; chú trọng công tác xây dựng thương hiệu hàng nông sản, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại mở rộng thị trường tiêu thụ. Phát triển nhanh các ngành dịch vụ có lợi thế, như: dịch vụ, vận tải biển, vận tải hàng không, logistics; nâng cao giá trị xuất khẩu.

Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ, thực chất môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tạo sức hấp dẫn mới để đẩy mạnh thu hút đầu tư, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Cần lưu ý thu hút đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài có chọn lọc, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh. Tập trung nguồn lực để phát triển các ngành kinh tế trọng điểm, các trụ cột tăng trưởng, các trung tâm kinh tế động lực để tạo sức lan toả phát triển chung cho cả tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng lớn đang triển khai, có vai trò quan trọng đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thứ ba, cùng với tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, Đảng bộ cần chăm lo nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Chú trọng giữ gìn và phát huy các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương, tạo động lực, nền tảng cho phát triển bền vững.

Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thu hẹp khoảng cách chất lượng giáo dục giữa các vùng. Đẩy mạnh xã hội hóa, tăng cường cơ sở vật chất, đội ngũ bác sỹ chất lượng cao để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho Nhân dân. Chủ động, tích cực ứng dụng những thành tựu của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tiếp tục làm tốt công tác đền ơn - đáp nghĩa; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc ở cơ sở. Quan tâm chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo. Chú trọng phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Tây Thanh Hóa đi đôi với xóa đói, giảm nghèo. Triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 gắn với xây dựng nông thôn mới để cải thiện chất lượng sống của Nhân dân, bảo đảm hài hòa và cân đối giữa các vùng, miền, thu hẹp chênh lệch về trình độ phát triển giữa miền núi và miền xuôi.

Thứ tư, tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc; bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Nắm chắc tình hình và chủ động triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự, nhất là an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, dân tộc, trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, tuyệt đối không để hình thành điểm nóng. Rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc nổi cộm, tồn đọng, kéo dài và các vụ việc mới phát sinh ngay tại cơ sở.

Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục tăng cường và mở rộng quan hệ đối ngoại, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Thứ năm, Đảng bộ Thanh Hóa cần coi trọng và tập trung hơn nữa cho công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; trong đó đặc biệt chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Tiếp tục cụ thể hóa, thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng,  thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; phát huy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần chủ động, sáng tạo, nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo có chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu. Chú trọng thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ với phương châm lựa chọn đúng người, sắp xếp đúng công việc, bố trí đúng vị trí” để công tác cán bộ thực sự là khâu then chốt, lựa chọn được những cán bộ ưu tú, xứng đáng, đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời, nghiêm minh những cán bộ, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; xây dựng bộ máy hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực hiện pháp luật, thực thi công vụ, gắn bó mật thiết, tận tụy phục vụ Nhân dân.

Đổi mới mạnh mẽ hoạt động của hệ thống dân vận và các tổ chức chính trị - xã hội; tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong Nhân dân, tăng cường sự gắn bó giữa Đảng, Chính quyền với Nhân dân.

Cùng với thảo luận, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Đại hội còn có nhiệm vụ rất quan trọng là bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Công tác cán bộ có ý nghĩa vô cùng quan trọng như Bác Hồ đã khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”, do vậy, tôi đề nghị Đại hội hãy phát huy dân chủ và tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà, bám sát các quy định về bầu cử trong Đảng, bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý, gồm các đồng chí thật sự tiêu biểu về phẩm chất và năng lực, có uy tín, trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm hạn chế mặt yếu của mỗi thành viên, bổ sung cho nhau để tạo ra một tập thể thực sự đoàn kết, vững mạnh, thống nhất, đủ sức lãnh đạo Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX. Bên cạnh đó, Đại hội cũng xem xét lựa chọn để bầu ra những đồng chí tiêu biểu cho trí tuệ của Đảng bộ, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của đảng viên và Nhân dân Thanh Hóa  tham gia Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Với sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong Nhân dân, tinh thần chủ động, sáng tạo, cùng với thời cơ, vận hội mới, tôi tin tưởng rằng, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa sẽ triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, xây dựng Thanh Hóa phát triển toàn diện, ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Ghi nhận sự chỉ đạo, đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Đoàn Chủ tịch và toàn thể Đại hội xin tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ, toàn diện những nội dung chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội để bổ sung, hoàn thiện các văn kiện, đưa vào Nghị quyết Đại hội, cụ thể hóa trong chương trình, kế hoạch toàn khóa và hàng năm của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa mới.

Nhân dịp này, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thanh Hóa xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và kính mong tiếp tục nhận được những tình cảm, sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ to lớn của đồng chí Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan ở Trung ương, sự hợp tác, giúp đỡ của các địa phương trong cả nước để Thanh Hóa có điều kiện phát triển thuận lợi hơn, toàn diện hơn, nhanh và bền vững trong thời gian tới.

 

Xuân Sơn

Ý kiến của bạn