Đại hội Hội nhà báo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

KTNT Sáng 17/8, tại Trung tâm Hội nghị 25B, TP. Thanh Hóa Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc.

Tham dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh; các đồng chí nguyên là chủ tịch, phó chủ tịch hội, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh qua các thời kỳ; hơn 200 hội viên Hội Nhà báo tỉnh.

 

đh-báo-chí.jpg
Toàn cảnh Đại hội.

Trong 5 năm qua, báo chí Thanh Hóa đã có bước chuyển mạnh cả về quy mô, số lượng và chất lượng; đội ngũ những người làm báo không ngừng lớn mạnh, đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, đưa Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới của khu vực và cả nước.

Hoạt động nghiệp vụ luôn được Hội Nhà báo tỉnh duy trì và có nhiều đổi mới, đóng góp có hiệu quả vào sự phát triển chung của báo chí tỉnh nhà. Hội đã xây dựng và thực hiện Đề án “Đổi mới các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ Hội Nhà báo Thanh Hóa, giai đoạn 2015 - 2020”; nâng tầm Giải báo chí Trần Mai Ninh. 5 năm qua đã có có 234 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả đoạt Giải báo chí Trần Mai Ninh.

Công tác xây dựng hội và phát triển hội viên được quan tâm, theo hướng tăng cường quản lý chất lượng, nâng cao hiệu quả. 5 năm qua, Hội đã xem xét, làm các thủ tục đề nghị Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam kết nạp 157 hội viên mới.

Đại hội cũng đã thắng thắn kiểm điểm những việc chưa làm được, chỉ ra các nguyên nhân của hạn chế, yếu kém và bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh trong nhiệm kỳ tới, với mục tiêu phấn đấu 100% hội viên, nhà báo không vi phạm Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam; có 15% tập thể và cá nhân trở lên được tặng các danh hiệu của Trung ương, của Hội Nhà báo Việt Nam và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; có từ 10 tác phẩm báo chí trở lên của hội viên, nhà báo đạt Giải báo chí Quốc gia và các Giải báo chí chuyên ngành; kết nạp mới từ 50 hội viên trở lên...

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Phát - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả của Hội Nhà báo tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế và thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phát đề nghị Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nhất là Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”; Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo trong thời kỳ mới”; Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về “Công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới”.

 

đại-hội-báo-chí-2020.jpg
Các Đại biểu bầu Ban chấp hành Hội Nhà báo Tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tập trung đổi mới hình thức hoạt động và tập hợp rộng rãi các nhà báo, hội viên; làm tốt công tác bồi dưỡng chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và rèn luyện đạo đức cho hội viên và đội ngũ người làm báo. Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan báo chí tiếp tục đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền; thường xuyên lắng nghe ý kiến góp ý, phê bình của bạn đọc, bạn nghe đài, bạn xem truyền hình. Bên cạnh đó, Hội Nhà Báo cần chủ động tham mưu cho tỉnh thực hiện hiệu quả việc quy hoạch, sắp xếp lại hệ thống báo chí trên địa bàn.

Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí của tỉnh và các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí cần phối hợp chặt chẽ hơn trong việc thực hiện các nhiệm vụ của tỉnh. Tiếp tục nâng cao vị trí, vai trò chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội Nhà báo trong tình hình mới; chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội theo hướng phát triển đi đôi với quản lý để nâng cao chất lượng, hiệu quả của báo chí đối với xã hội, góp phần cổ vũ sức mạnh toàn dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nhất là việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW, ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ngay sau đại hội, Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 khẩn trương kiện toàn bộ máy, tổ chức xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết của đại hội; phấn đấu xây dựng tổ chức Hội Nhà báo tỉnh ngày càng vững mạnh, trở thành trung tâm đoàn kết, thật sự là mái nhà chung của những người làm báo trong tỉnh.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phát đã trao lẵng hoa chúc mừng Đại hội Nhà báo tỉnh lần VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đã trao bức trướng của Hội Nhà báo Việt Nam cho Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa, bức trướng mang dòng chữ: Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển. Đồng chí Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa và công tác báo chí giai đoạn 2015-2020.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội Hội Nhà báo tỉnh lần thứ VI đã đề ra 9 giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong nhiệm kỳ; xây dựng Hội Nhà báo tỉnh “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng mới, đóng góp tích cực vào việc xây dựng Thanh Hóa đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước.

 

Lê Trang – Xuân Sơn

Ý kiến của bạn