Diễn tập phòng chống cháy nổ tại Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh

KTNT Phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Lớp học có sự tham gia của 113 học viên đến từ các phòng ban tại hội sở và các chi nhánh huyện trực thuộc Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh.
 
pc2.jpg
 
Tại lớp tập huấn, cán bộ Agribank CN tỉnh Hà Tĩnh đã được Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an Hà Tĩnh phổ biến, quán triệt tình hình cháy, nổ trong thời gian vừa qua; nội dung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; kiến thức cơ bản về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Bên cạnh đó, các học viên còn được hướng dẫn đầy đủ và cụ thể quy trình, thao tác sử dụng, cách bảo quản, bảo dưỡng các trang thiết bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
 
pc6.jpg
 
Kết thúc lớp tập huấn, các học viên được thực hiện thi lý thuyết bằng phương pháp trắc nghiệm và thực hành kỹ năng, thao tác sử dụng các phương tiện chữa cháy được trang bị để xử lý khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.
 
pc5.jpg
ag99.jpg
ag8.jpg
ag88.jpg
ag9.jpg
kkk.jpgBuổi diễn tập để các cán bộ, nhân viên Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh nâng cao kiến thức, trách nhiệm, chủ động trong công tác PCCC.
 
Lớp tập huấn góp phần nâng cao nhận thức trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, để  CBNV Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh làm tốt công tác tham mưu, tích cực, chủ động phòng ngừa và sẵn sàng ứng cứu kịp thời, có hiệu quả, làm hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại do cháy, nổ, thiên tai gây ra.
 
 
 

Trà Giang

Ý kiến của bạn