Đoàn kiểm tra cải cách hành chính của Bộ Nông nghiệp và PTNT làm việc tại Hà Nam

KTNT KTNT -  Ngày 08/8, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) do ông Hà Công Tuấn - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), thành viên Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Hà Nam về công tác CCHC trong lĩnh vực NN&PTNT.

Tiếp và làm việc với đoàn có ông Vũ Đại Thắng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh Hà Nam và một số sở, ngành…

Ông Hà Công Tuấn - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT phát biểu kết luận hội nghị

Theo báo cáo của UBND tỉnh Hà Nam, năm 2017, công tác CCHC đã được UBND tỉnh Hà Nam triển khai đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, đạt 100% các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố đều xây dựng, triển khai đầy đủ kế hoạch CCHC năm 2017 đối với đơn vị mình, trong đó, xác định các nhiệm vụ cụ thể, phân công rõ trách nhiệm đến cá nhân, đơn vị chuyên môn và thời hạn hoàn thành.

Trên lĩnh vực nông nghiệp, Hà Nam đã có nhiều giải pháp, triển khai nghiêm túc các Nghị quyết của Chính phủ, kế hoạch của UBND tỉnh Hà Nam về Chương trình CCHC Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

Nhờ đó, kết quả CCHC ở một số nội dung như: Thể chế, cơ chế, chính sách đã có những chuyển biến tích cực; tổ chức bộ máy được tiến hành sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, thống nhất, không chồng chéo. Thủ tục hành chính (TTHC) thường xuyên được rà soát, kiểm soát, chuẩn hóa; công nghệ thông tin được đầu tư đồng bộ; mô hình cơ chế một cửa, một cửa liên thông ngày càng hoàn thiện phát huy hiệu quả.

Đặc biệt, ngành nông nghiệp đã đưa bộ TTHC thuộc lĩnh vực quản lý ra giải quyết tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh, phục vụ tốt hơn tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Từ những giải pháp đẩy mạnh CCHC, ngành đã góp phần hiệu quả vào thực hiện tái cơ cấu nền nông nghiệp tỉnh; tích tụ, tập trung ruộng đất phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Các đại biểu tham quan Trung tâm Hành chính công của tỉnh

Đến nay, Hà Nam đã quy hoạch được 04 khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với tổng diện tích trên 500ha, các địa phương đã tích tụ và bàn giao cho doanh nghiệp được 223,42ha đất nông nghiệp; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tích tụ gần 150ha đất nông nghiệp để bàn giao cho Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam thực hiện dự án xây dựng trang trại chăn nuôi bò sữa quy mô 4.000 con tại huyện Thanh Liêm; thu hút nhiều doanh nghiệp lớn vào đầu tư sản xuất nông nghiệp tại Hà Nam như: Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn Dabaco, Công ty Giống cây trồng TW…

Trên cơ sở kết quả đạt được, tồn tại, vướng mắc trong thực hiện CCHC thuộc lĩnh vực nông nghiệp,  Hà Nam đã đưa ra một số kiến nghị, đề xuất với đoàn kiểm tra: Các bộ, ngành chức năng nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Quy hoạch, Luật Đất đai; chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước thực hiện các giải pháp tín dụng, ưu tiên vốn vay cho sản xuất, phát triển hạ tầng nông thôn, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; quan tâm bố trí vốn đầu tư từ các nguồn hỗ trợ theo mục tiêu của Chính phủ, vốn ODA... cho tỉnh đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn đánh giá cao kết quả cải cách TTHC của tỉnh Hà Nam nói chung và lĩnh vực nông nghiệp nói riêng. Về nhiệm vụ thời gian tới, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT đề nghị: Hà Nam cần xác định rõ cải cách TTHC là trung tâm; thường xuyên rà soát, đơn giản hóa, loại bỏ thủ tục rườm rà, không còn phù hợp với quy định của pháp luật, nhất là những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tăng cường hoạt động giám sát, công tác giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công; rà soát, kiện toàn, tinh giản bộ máy hành chính nhà nước.

Những đề xuất, kiến nghị của tỉnh Hà Nam đã được Thứ trưởng Bộ NN&PTNT tiếp thu để báo cáo với Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ xem xét giải quyết.

Trước đó, đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế mô hình dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại xã Nhân Khang, huyện Lý Nhân và Trung tâm Hành chính công của tỉnh Hà Nam./.

Hà Nam

 

KTNT

Ý kiến của bạn