Gần 1.700 hộ gia đình người Hải Phòng ở TP.HCM được hỗ trợ

KTNT UBND TP. Hải Phòng vừa ban hành Quyết định về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ gần 1.700 hộ gia đình là người Hải Phòng đang sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 (đợt 2).

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Theo Quyết định, TP. Hải Phòng trích nguồn kinh phí ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 (không tính nguồn vận động để mua vắcxin) để hỗ trợ 1.681 hộ gia đình là người Hải Phòng đang sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (đợt 2). Với mức hỗ trợ 2 triệu đồng/1 hộ. Tổng số tiền hỗ trợ đợt 2 là 3,362 tỉ đồng.
 
UBND TP. Hải Phòng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chuyển kinh phí cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh để phối hợp với Hội đồng hương Hải Phòng tại TP. Hồ Chí Minh thực hiện. Chuyển trực tiếp đến các hộ gia đình có tài khoản cá nhân. Với trường hợp không có tài khoản ngân hàng thì trao tiền đến từng hộ gia đình.
 
Tiếp tục phối hợp với Ban Liên lạc Hội đồng hương Hải Phòng tại TP. Hồ Chí Minh rà soát, lập danh sách các hộ gặp khó khăn đề nghị TP. Hải Phòng hỗ trợ bổ sung.
 
Sau khi TP. Hồ Chí Minh khống chế được dịch Covid-19, Ban Liên lạc Hội đồng hương Hải Phòng tại TP. Hồ Chí Minh lập danh sách, ghi họ tên và chữ ký đại diện các hộ dân nhận hỗ trợ, gửi cho TP. Hải Phòng.
 
 
 

Phạm Trang

Ý kiến của bạn