Hà Nam giải ngân 5.705 triệu đồng vốn tín dụng theo Nghị quyết 11

KTNT Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Nam đã kịp thời đưa nguồn vốn tín dụng chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt khó sau đại dịch Covid-19.

Nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết 11/NQ- CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Nam đã tập trung triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng, hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19.
 
Theo Nghị quyết 11/NQ-CP, hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Việt Nam được giao triển khai thực hiện 5 chương trình tín dụng ưu đãi trong 2 năm (2022 - 2023) với tổng số tiền hơn 38.000 tỷ đồng, gồm cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân và xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội; cho vay học sinh, sinh viên (HS, SV) để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập; cho vay các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập; cho vay thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
 
 

Nguồn vốn tín dụng chính sách hỗ trợ người dân, DN vượt khó sau đại dịch Covid-19.

 

Trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng CSXH Việt Nam, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Hà Nam đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tín dụng chính sách ưu đãi đến các cấp, ngành, cộng đồng DN, người lao động và nhân dân; phối hợp các tổ chức chính trị xã hội, sở, ban, ngành và cấp ủy, chính quyền các địa phương rà soát nhu cầu vay vốn, từ đó tổng hợp và trình Ngân hàng CSXH Việt Nam làm căn cứ phân bổ nguồn vốn cho địa phương.
 
Đồng thời, hướng dẫn lập hồ sơ, kịp thời triển khai cho vay đúng đối tượng thụ hưởng, công khai, minh bạch, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác dễ dàng tiếp cận chính sách, đảm bảo tính khả thi của chính sách, sử dụng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước.
 
Từ ngày 27 - 29/4, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Nam đã giải ngân ngay cho các đối tượng vay vốn thuộc đối tượng thụ hưởng các chương trình tín dụng theo Nghị quyết 11 của Chính phủ với tổng số tiền 5.705 triệu đồng cho 99 khách hàng vay vốn.
 
Trong đó, có 11 khách hàng vay vốn chương trình nhà ở xã hội về xây dựng nhà để ở với số tiền 2.255 triệu đồng, 37 học sinh, sinh viên là con các gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình theo quy định được vay vốn về để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến với số tiền 370  triệu đồng và 51 lao động được vay vốn chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm với số tiền 3.080 triệu đồng.
 
Các hộ khi nhận tiền vay đều rất vui mừng, phấn khởi trước sự quan tâm của Đảng, Chính phủ có các chính sách tín dụng ưu đãi rất kịp thời giúp người dân có điều kiện tài chính sớm vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.
 
 
 
 

Hà Nam

Ý kiến của bạn