Hà Nam phấn đấu trên 70% dân số được tiêm vắc xin phòng Covid-19

KTNT UBND tỉnh Hà Nam vừa ban hành Kế hoạch 2059/KH-UBND về triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022 trên địa bàn.

Hà Nam đặt mục tiêu tối thiểu 50% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm vắc xin phòng COVID-19 trong năm 2021 và đến hết quý I/2022 đạt tỷ lệ trên 70% dân số.
 
UBND tỉnh Hà Nam vừa ban hành Kế hoạch 2059/KH-UBND về triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022 trên địa bàn.
 
Mục tiêu chung của Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam là phòng, chống dịch Covid-19 chủ động bằng việc tiêm phòng vắc xin cho các đối tượng nguy cơ lây nhiễm cao và cộng đồng
 
Mục tiêu đặt ra là tối thiểu 50% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm vắc xin phòng COVID-19 trong năm 2021 và đến hết quý I/2022 là trên 70% dân số được tiêm vắc xin phòng COVID-19. Đảm bảo an toàn, hiệu quả khi sử dụng vắc xin phòng Covid-19.
 
Thời gian triển khai từ tháng 8/2021 đến tháng 4/2022.
 
 
Đối tượng được tiêm chủng là toàn bộ người dân trong độ tuổi có chỉ định sử dụng vắc xin theo khuyến cáo của nhà sản xuất, trong đó, ưu tiên cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch và lực lượng tuyến đầu trong thúc đẩy, phát triển kinh tế theo Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 của Chính phủ và Quyết định 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế.
 
Chiến dịch sẽ triển khai tại tất cả các xã, phường, thị trấn trên phạm vi toàn tỉnh, trong đó ưu tiên các địa phương đang có dịch, các khu, cụm công nghiệp, khu đông công nhân và dân cư.
 
Để thực hiện được mục tiêu này, Hà Nam sẽ huy động cả hệ thống chính trị tham gia chiến dịch tiêm chủng. Các lực lượng bao gồm các cơ sở trong và ngoài ngành y tế, công an, quân đội, các tổ chức chính trị - xã hội, các ban, ngành, đoàn thể... sẽ được huy động tối đa hỗ trợ triển khai tiêm chủng. Cùng với đó, sử dụng đồng thời tất cả các loại vắc xin đủ điều kiện từ Bộ Y tế/ Ban chỉ đạo Chiến dịch tiêm chủng toàn quốc cấp.
 
Về hình thức triển khai, tổ chức theo hình thức tiêm chủng chiến dịch tại các cơ sở tiêm chủng đủ điều kiện ở tất cả các tuyến (tại các điểm tiêm chủng cố định và tiêm chủng lưu động) bao gồm: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, các bệnh viện, trung tâm y tế, các trạm y tế xã, phường, thị trấn…
 
Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022 cũng hướng dẫn chi tiết về việc tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản, cấp phát vắc xin, vật tư tiêm chủng; cách thức tổ chức buổi tiêm, giám sát quá trình tiêm chủng; ứng dụng CNTT trong quản lý tiêm chủng; công tác truyền thông về triển khai chiến dịch tiêm chủng; quản lý bơm kim tiêm và rác thải y tế sau tiêm chủng; giám sát chất lượng vắc xin và hoạt động tiêm chủng.
 
 

Hà Nam

Ý kiến của bạn