Hà Tĩnh hoàn thành đợt 1 bồi thường thiệt hại cho ngư dân sau sự cố môi trường biển

KTNT Đến thời điểm hiện nay, Hà Tĩnh đã cơ bản hoàn thành công tác kê khai, bồi thường thiệt hại đợt 1 cho người dân chịu ảnh hưởng sau sự cố môi trường biển.

Theo đó, giá trị thiệt hại kê khai bước đầu là 1.591,77 tỷ đồng (chưa bao gồm thiệt hại của hải sản tồn kho), đã phê duyệt 1.091,59 tỷ đồng giá trị thiệt hại, hiện chi trả được 1.022,8 tỷ đồng (còn 68,78 tỷ đồng chưa chi trả do một số vướng mắc).

Bà con ngư dân Thạch Kim,Lộc Hà đã khôi phục các hoạt động đánh bắt,mua bán

Sau quá trình kiểm kê, rà soát thủy sản tồn kho có gần 1.500 tấn đủ điều kiện để thẩm định thiệt hại (ước kinh phí bồi thường hơn 29 tỷ đồng); số đối tượng chưa đủ điều kiện thẩm định thiệt hại gần 2.560 tấn (ước tính nếu được bồi thường, hỗ trợ gần 83 tỷ đồng). Riêng nội dung này hiện đang được UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục chỉ đạo Hội đồng thẩm định cấp tỉnh, các địa phương bổ sung, hoàn thiện hồ sơ thẩm định thiệt hại đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định để phê duyệt, chi trả cho người dân.

Với những giải pháp cụ thể, thiết thực, đến nay, tình hình khôi phục sản xuất đạt nhiều kết quả khả quan. Cơ bản các hoạt động nuôi trồng, khai thác, kinh doanh thủy hải sản trên địa bàn đã quay trở lại hoạt động bình thường.

Trà Giang

 

KTNT

Ý kiến của bạn