Hà Tĩnh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 115 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

KTNT Sáng 23/4, tại Trung tâm Văn hóa Hà Huy Tập, Đảng bộ và Nhân dân huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 115 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2021).

Đồng chí Hà Huy Tập sinh ngày 24/4/1906 trong một gia đình nhà nho nghèo tại làng Kim Nặc, Tổng Thổ Ngọa (nay là xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh).
 
hht9.jpg
Tổng Bí thư Hà Huy Tập
Với 35 năm tuổi đời, hơn 15 năm hoạt động cách mạng, trong đó gần 2 năm giữ cương vị Tổng Bí thư, đồng chí Hà Huy Tập đã cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua giai đoạn khó khăn, đưa sự nghiệp cách mạng của Đảng vững bước tiến lên.
 
ht1.jpg
Khu mộ Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập tại xã Cẩm Hưng (Cẩm Xuyên).
Tự hào là quê hương của đồng chí Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Đảng bộ và Nhân dân huyện Cẩm Xuyên qua các thời kỳ đã phát huy những truyền thống tốt đẹp, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, giành được nhiều kết quả trên tất cả các lĩnh vực.
 
Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị được tăng cường; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng được nâng lên. Kinh tế tiếp tục phát triển toàn diện; bộ mặt nông thôn, đô thị có nhiều khởi sắc; toàn huyện đã hoàn thành 9/9 tiêu chí NTM cấp huyện và đang trình Trung ương thẩm định công nhận huyện đạt chuẩn NTM.
 
cb2.jpg
Phát huy truyền thống cách mạng, Cẩm Xuyên đã hoàn thành 9/9 tiêu chí NTM cấp huyện và đang trình Trung ương thẩm định công nhận huyện đạt chuẩn NTM.
 
Học tập tấm gương Tổng Bí thư Hà Huy Tập và các vị tiền bối cách mạng, Đảng bộ, Nhân dân Cẩm Xuyên tiếp tục đoàn kết, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.
 
Phát biểu tại lễ kỷ niệm,  Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng khẳng định, đồng chí Hà Huy Tập là nhà lãnh đạo tiền bối, nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh. Tài năng và sự cống hiến to lớn, phẩm chất chính trị kiên trung, đức hy sinh cao cả của đồng chí là tấm gương sáng ngời của người chiến sĩ cộng sản trọn đời phấn đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.
 
hht4.jpg
 
“Chúng ta thực sự khâm phục về phẩm chất cao đẹp, tình yêu thương đồng chí, đồng bào, tinh thần kiên cường, bất khuất trước kẻ thù của đồng chí Hà Huy Tập. Đây chính là bài học về tinh thần xả thân vì sự nghiệp chung; là động lực to lớn, tiếp thêm niềm tin, sức mạnh, cổ vũ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta vững tin vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Noi gương đồng chí Hà Huy Tập và các thế hệ cách mạng tiền bối, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Đảng bộ và Nhân dân huyện Cẩm Xuyên đã nỗ lực, phấn đấu, lập nên bao kỳ tích trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh.
 
Tự hào với truyền thống quê hương, phát huy những kết quả đạt được, đề nghị cán bộ, đảng viên không được phép chủ quan, không tự thỏa mãn và bằng lòng với những gì đã có mà phải luôn trăn trở để đem lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân.
 
Theo đó, cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị toàn tỉnh phải luôn kế thừa, đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; quan tâm, chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.
 
hht6.jpg
Trước đó, đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh đã đến dâng hương, dâng hoa tại khu mộ cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập (xã Cẩm Hưng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).
 
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị huyện Cẩm Xuyên và xã Cẩm Hưng cần thường xuyên chăm lo xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong tổ chức Đảng, trong các cơ quan, đơn vị. Học tập tư tưởng, tấm gương của đồng chí Hà Huy Tập, mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên gắn bó mật thiết với Nhân dân, sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân, luôn đặt mình vào hoàn cảnh của người dân để xử lý các công việc hiệu quả, kịp thời.
 
 

Trà Giang

Ý kiến của bạn