Hải Phòng bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

KTNT Ngày 21/1, UBND TP. Hải Phòng ban hành văn bản về việc tăng cường giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Theo đó, UBND TP. Hải Phòng yêu cầu Sở LĐTB&XH phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện có hiệu quả, kịp thời các chế độ, chính sách hỗ trợ cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo quy định hiện hành; tham mưu đề xuất triển khai các chế độ, chính sách hỗ trợ cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố theo chỉ đạo và hướng dẫn mới của Trung ương (nếu có).
Hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện việc chăm sóc thay thế trẻ em mồ côi nói chung và trẻ em mồ côi do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại các cơ sở bảo trợ xã hội và cộng đồng nói riêng, đảm bảo trẻ em mồ côi được chăm sóc, nuôi dưỡng tốt nhất cả về thể chất và tinh thần; ưu tiên chăm sóc thay thế bởi người thân thích của trẻ em…
UBND TP. Hải Phòng cũng giao Sở Y tế chỉ đạo việc ưu tiên điều trị và chăm sóc trẻ em bị nhiễm Covid-19 và ảnh hưởng bởi Covid-19 nhằm đảm bảo điều kiện sinh hoạt an toàn, thuận lợi cho trẻ em trong thời gian thực hiện cách ly, theo dõi, điều trị.
Thường xuyên kiểm tra việc điều trị và chăm sóc cho trẻ em bị nhiễm Covid-19 và ảnh hưởng bởi Covid-19. Xử lý nghiêm các đơn vị không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định việc điều trị và chăm sóc cho trẻ em bị nhiễm Covid-19 và ảnh hưởng bởi Covid-19, không đảm bảo an toàn cho trẻ em trong quá trình điều trị, chăm sóc.
Đồng thời, UBND TP. Hải Phòng yêu cầu Sở GD&ĐT tiếp tục rà soát, hỗ trợ thiết bị học tập cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn có nhu cầu dụng cụ, thiết bị học trực tuyến. Có biện pháp hỗ trợ, bổ sung kiến thức đối với những trẻ em không tham gia học tập do phải cách ly điều trị Covid-19. Bảođảm các điều kiện an toàn khi học sinh trở lại trường học.
Đối với UBND quận, huyện, cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho trẻ em tại địa phương. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đảm bảo 100% trẻ em thuộc đối tượng theo quy định được hỗ trợ kịp thời, không bỏ sót đối tượng….
 
 
 
 

Phạm Trang

Ý kiến của bạn