Hải Phòng: Dừng tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính

KTNT Ngày 30/3, UBND thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị dừng ngay việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính đối với công dân cho đến hết ngày 15/4/2020 nhằm ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên thế giới, Việt Nam cũng như Hải Phòng, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố đã có nhiều văn bản chỉ đạo áp dụng nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh đặc biệt là những nơi tập trung đông người, nơi có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh rất lớn.

 

Các cơ quan, đơn vị tại Hải Phòng sẽ dừng tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính đến hết ngày 15/4/2020 để phòng dịch Covid-19.
Các cơ quan, đơn vị tại Hải Phòng sẽ dừng tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính đến hết ngày 15/4/2020 để phòng chống dịch Covid-19.

Ngày 27/3/2020, UBND thành phố đã có Văn bản số 2244/UBND-VX yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể các cấp chính quyền và doanh nghiệp hạn chế cán bộ, công chức, người lao động đến cơ quan làm việc; tăng cường làm việc qua mạng, qua điện thoại; chỉ đến cơ quan giải quyết các công việc liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và các việc cấp bách khác.

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, vẫn còn nhiều cơ quan, đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND thành phố. Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn chỉ đạo các bộ phận trực thuộc dừng ngay việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính đối với công dân cho đến hết ngày 15/4/2020 (trừ các trường hợp đặc biệt, cấp bách do Thủ trưởng các cơ quan; Chủ tịch UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn xem xét, quyết định); Dừng tiếp công dân theo quy định đến hết ngày 15/4/2020; Không làm việc với người đến cơ quan không đeo khẩu trang, không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định.

Đồng thời, UBND TP. Hải Phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố tại Văn bản số 2244/UBND-VX ngày 27/3/2020.

Phạm Nguyên

Ý kiến của bạn