Hải Phòng: Huyện Cát Hải ngừng đón khách du lịch người Trung Quốc

KTNT Trước tình hình bệnh dịch virus corona, huyện Cát Hải đã có Thông báo về việc tạm ngừng đón khách đến từ Trung Quốc trên địa bàn huyện trong thời gian diễn ra dịch bệnh.

Theo đó, kể từ ngày 01/02/2020, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng tạm dừng việc đưa, đón khách du lịch đến từ Trung Quốc và người Trung Quốc, người Việt Nam định cư tại Trung Quốc về thăm người thân trên địa bàn huyện.

 

Huyện đảo Cát Hải sẽ tạm dừng đón khách du lịch người Trung Quốc kể từ ngày 01/02/2020.
Huyện đảo Cát Hải sẽ tạm dừng đón khách du lịch người Trung Quốc kể từ ngày 01/02/2020.

Trong thời gian triển khai phòng chống dịch bệnh, UBND huyện yêu cầu các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch, dịch vụ ăn uống, dịch vụ vận chuyển khách, các tuyến, điểm du lịch trên địa bàn toàn huyện phải nghiêm túc thực hiện; các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh.

Ngoài ra, đối với trường hợp người từ Trung Quốc đến làm nhiệm vụ đặc biệt tại huyện cần có văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền để làm căn cứ xem xét, giải quyết.

 

 

 

Phạm Nguyên

Ý kiến của bạn