Hải Phòng : Miễn, giảm giá phà Gót - Cái Viềng cho dân đảo Cát Hải

KTNT Theo quyết định vừa được công bố của UBND thành phố Hải Phòng, người có hộ khẩu thường trú tại huyện Cát Hải, sẽ được miễn, giảm giá vé qua phà Gót – Cái Viềng.

Cụ thể, từ ngày 1/1/2019, các loại xe thô sơ, xe máy và ô tô dưới 9 chỗ ngồi của người dân có hộ khẩu thường trú tại huyện Cát Hải sẽ được giảm giá vé về mức giá cũ. Đồng thời, miễn giá dịch vụ qua phà đối với học sinh, sinh viên, giáo viên có hộ khẩu thường trú trên huyện đảo này.

Từ ngày 1/1/2019 các loại xe thô sơ, xe máy và ô tô dưới 9 chỗ ngồi của người dân có hộ khẩu thường trú tại huyện Cát Hải sẽ được giảm giá vé về mức giá cũ
Từ ngày 1/1/2019 các loại xe thô sơ, xe máy và ô tô dưới 9 chỗ ngồi của người dân có hộ khẩu thường trú tại huyện Cát Hải sẽ được giảm giá vé về mức giá cũ

Để thực hiện việc này, UBND huyện Cát Hải sẽ lập danh sách người và phương tiện thuộc địa bàn huyện gửi đơn vị vận hành, quản lí bến phà Gót - Cái Viềng để cấp thẻ miễn, giảm giá theo định kỳ hàng quý.

Trước đó, từ ngày 11/9, phà Gót tăng giá vé đối với các loại xe dưới 9 chỗ không kể người ngồi trên xe từ 95.000 đồng lên 190.000 đồng, xe máy từ 25.000 đồng lên 45.000 đồng.

 

 

Phạm Nguyên

Ý kiến của bạn