Hải Phòng phấn đấu có 100% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào 2025

KTNT Sau 10 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đến nay TP. Hải Phòng đã đạt 100% (139/139) xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới và đến cuối năm 2025 thành phố phấn đấu 100% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Chiều 15/10, UBND TP. Hải Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 dưới sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các cấp lãnh đạo TP. Hải Phòng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham quan gian hàng giới thiệu sản phẩm tại Hội nghị.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham quan gian hàng giới thiệu sản phẩm tại Hội nghị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, sau 10 năm triển khai thực hiện, Chương trình đã đạt được nhiều kết quả quan trọng làm thay đổi toàn bộ diện mạo nông thôn.

Cụ thể, khi bắt đầu triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới tại Hải Phòng, theo kết quả rà soát, số tiêu chí về nông thôn mới bình quân đạt 5,76 tiêu chí/xã, nhiều xã mới đạt 2-3 tiêu chí. Đến hết năm 2019, thành phố có 139/139 (đạt 100%) xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 trước 1 năm. Chất lượng nhiều tiêu chí đạt ở mức cao hơn so với chuẩn nông thôn mới của Trung ương và trung bình cả nước, như: Đường giao thông trục thôn, xóm, nội đồng được bê tông hoá (trung ương quy định chỉ cần cứng hoá). Tỷ lệ diện tích đất nông nghiệp tưới, tiêu chủ động đạt 100% (trung ương quy định 80%). Tỷ lệ hộ nông thôn được sử dụng nước sạch nông thôn đạt 92,1% (trung ương quy định 65%). Tỷ lệ hộ nghèo còn 1% (cả nước 4,5%).

Đến hết năm 2019 có 3/6 huyện cơ bản hoàn thành 9/9 tiêu chí về huyện nông thôn mới, đạt 50%, cao hơn so với cả nước (13,04%) và Đồng bằng sông Hồng (35,71%).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

Trong 10 năm, thành phố đã xây dựng, nâng cấp cải tạo 5.711 km đường giao thông, 269 trạm bơm điện, kiên cố hóa 231,9km kênh, nạo vét trên 4.600 km kênh mương, 393,65km đường dây trung thế, hạ thế, 1.137 trạm biến áp, 559 công trình trường học các cấp, 629 công trình văn hóa, 50 chợ nông thôn, 48 công trình y tế, 37 hệ thống cấp nước đạt quy chuẩn nước đô thị. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2019 đạt 55 triệu đồng/người/năm, tăng 39,49 triệu đồng so với năm 2010. Kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư mở rộng, nâng cấp cơ bản đồng bộ, hiện đại làm thay đổi toàn diện bộ mặt nông thôn, nâng cao điều kiện sản xuất, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng đồng thời đưa ra một số mặt còn hạn chế: “Qua những thành tích đạt được của TP. Hải Phòng sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, tôi xin thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tựu 10 năm mà Đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố đã đạt được trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở Hải Phòng. Tuy vậy, vẫn còn 1 số tồn tại, trước hết về sản xuất nông nghiệp nói riêng và kinh tế nông thôn nói chung còn nhỏ bé, phân tán về quy mô. Lực lượng sản xuất nông nghiệp ở Hải Phòng nhiều nơi vẫn còn nhỏ lẻ, tăng trưởng nông nghiệp là có nhưng chưa bền vững, chưa cao. Quá trình phát triển đô thị hóa mạnh mẽ làm nhiều vùng nông thôn, thành phố chưa vững chắc giá trị truyền thống của vùng đồng bằng sông Hồng,…”

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020 được nhận Bằng khen của UBND TP. Hải Phòng.
Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020 được nhận bằng khen của UBND TP. Hải Phòng.

Qua những thành tích đã đạt được , Ủy ban nhân dân thành phố tặng cờ thi đua cho 2 tập thể, bằng khen cho 84 tập thể và 298 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Chương trình.  Đồng thời, trong thời gian tới, thành phố tiếp tục xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị, xây dựng nông thôn mới đáp ứng yêu cầu thúc đẩy, nâng cao chất lượng toàn diện gắn với giảm nghèo bền vững, đời sống vật chất khá giả, môi trường sống an toàn, đời sống tinh thần phong phú. Hướng tới mục tiêu 100% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 60 triệu đồng/người/năm giai đoạn 2021 – 2025 và đạt 120 triệu đồng/người/năm giai đoạn 2025-2030.

Phạm Nguyên

Ý kiến của bạn