Kế thừa và phát huy tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới

KTNT Ngày 24/8, Trường ĐH Phú Yên phối hợp với Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Khoa học quốc gia Kế thừa và phát huy tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh tăng cường thế và lực của đất nước trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập.

hoi-thao.jpg
Các đại biểu tham dự hội thảo.

 

Các đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đào Bảo Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và gần 100 nhà nghiên cứu, nhà khoa học đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu trong cả nước tham dự hội thảo.

Đồng chí Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; GS-TS Võ Văn Sen, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương và TS Lê Hữu Phước, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh chủ trì hội thảo.

Các bài viết, báo cáo tại hội thảo là những nghiên cứu chuyên sâu về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh; làm sáng tỏ thêm quá trình hoạt động và những cống hiến của Người trên lĩnh vực tư tưởng chính trị. Đồng thời khẳng định tầm vóc và giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong lĩnh vực chính trị gắn liền với thực tiễn cách mạng Việt Nam và những vấn đề lớn của thời đại. Kế thừa và phát huy tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh sẽ góp phần tạo nên “sức mạnh mềm” nhằm tăng cường thế và lực của đất nước trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế. Từ những bài viết của các nhà khoa học, Ban tổ chức hội thảo đã thẩm định và xuất bản thành tập sách với nhan đề “Kế thừa và phát huy tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập”.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phan Đình Phùng khẳng định: Trong bối cảnh trong và ngoài nước đang có những diễn biến phức tạp, đan xen những thời cơ và thử thách, chúng ta tiếp tục nghiên cứu tư tưởng chính trị của Hồ Chí Minh là một chủ đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn rất to lớn. Hội thảo là dịp để các viện nghiên cứu, các nhà khoa học, các đại biểu cùng chia sẻ những nghiên cứu khoa học mới nhất về tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh, sự vận dụng trong thực tiễn cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng CNXH cũng như trong công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế hiện nay của đất nước ta; góp phần khẳng định những giá trị và đóng góp to lớn của tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

 

 

 

 

THÚY HẰNG

Ý kiến của bạn