Kết quả Quốc hội bầu 26 thành viên Chính phủ

KTNT Sáng nay (28/7), Quốc hội phê chuẩn thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021, gồm: 5 Phó thủ tướng, 17 Bộ trưởng, 4 Thủ trưởng cơ quan ngang bộ đều nhận được số phiếu quá bán.

Có 488/494 đại biểu Quốc hội tham gia bỏ phiếu. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban dân tộc Đỗ Văn Chiến đạt tỷ lệ phiếu đồng ý cao nhất, lần lượt là 97,77% và 97,57%.

Bộ trương Lao động, thương bình và xã hội Đào Ngọc Dung đạt tỷ lệ phiếu đồng ý thấp nhất với 80,97%. Ông Đào Ngọc Dung cũng là thành viên Chính phủ được phê chuẩn với tỷ lệ phiếu thấp nhất hồi tháng 4/2016 (trên 60%)

Kết quả cụ thể như sau:

5 Phó thủ tướng:

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, số phiếu đồng ý 469 (94,94%); không đồng ý 18 (3,64%)

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, số phiếu đồng ý 483, (97,77%);  không đồng ý 5 (1,01%)

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, số phiếu đồng ý 476 (96,36%);  không đồng ý 12 (2,43%)

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, số phiếu đồng ý 473 (95,75%); không đồng ý 15 (3,04%)

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, số phiếu đồng ý 445 (90,08%); không đồng ý 43 (8,70%)

17 Bộ trưởng:

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng, số phiếu đồng ý 477 (96,56%); không đồng ý 10 (2,02%)

Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, số phiếu đồng ý 473 (95,75%); không đồng ý 13 (2,63%)

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân, số phiếu đồng ý 449 (90,89%); không đồng ý 38 (7,69%)

Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long, số phiếu đồng ý 448 (90,69%); không đồng ý 39 (7,89%)

Bộ trưởng Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng, số phiếu đồng ý 452 (91,50%); không đồng ý 33 (6,68%)

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng, số phiếu đồng ý (94,74%); không đồng ý 19 (3,85%)

Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh, số phiếu đồng ý 458 (92,71%); không đồng ý 29 (5,87%)

Bộ trưởng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, số phiếu đồng ý 428 (86,64%); không đồng ý 57 (11,54%)

Bộ trưởng Giao thông vận tải Trương Quang Nghĩa, số phiếu đồng ý 451 (91,30%); không đồng ý 36 (7,29%)

Bộ trưởng Tài nguyên và môi trường Trần Hồng Hà, số phiếu đồng ý 412 (83,40%), không đồng ý 12 (14,57%)

Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà, số phiếu đồng ý 444 (89,88%); không đồng ý 41 (8,30%)

Bộ trưởng Thông tin và truyền thông Trương Minh Tuấn, số phiếu đồng ý 458 (92,71%); không đồng ý 28 (5,67%)

Bộ trưởng Lao động, thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung, số phiếu đồng ý 400 (80,97%); không đồng ý 86 (17,41%)

Bộ trưởng Văn hoá, thể thao và du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, số phiếu đồng ý 452 (91,50%); không đồng ý 34 (6,88%)

Bộ trưởng Khoa học và công nghệ Chu Ngọc Anh, số phiếu đồng ý 464 (93,93%); không đồng ý 20 (4,05%)

Bộ trưởng Giáo dục và đào tạo Phùng Xuân Nhạ, số phiếu đồng ý 454 (91,90%); không đồng ý 31 (6,28%)

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, số phiếu đồng ý 462 (93,52%); không đồng ý 25 (5,06%)

4 thủ trưởng cơ quan ngang bộ:

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ông Đỗ Văn Chiến, số phiếu đồng ý 482 (97,57%); không đồng ý 5 (1,01%)

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng, số phiếu đồng ý 464 (93,93%); không đồng ý 23 (4,66%)

Tổng thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu, số phiếu đồng ý 439 (88,87%); không đồng ý 48 (9,72%)

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, số phiếu đồng ý 453 (91,70%); không đồng ý 32 (6,48%)

Với các nhân sự vừa được phê chuẩn, cơ cấu Chính phủ khoá 14 giữ nguyên số lượng 27 người như khoá 13. Trong đó, có 6 uỷ viên Bộ Chính trị  gồm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các Phó thủ tướng Trương Hoà Bình, Phạm Bình Minh, Vương Đình Huệ, và Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Công an Tô Lâm.

Trong Chính phủ chỉ có một nhân sự không phải Uỷ viên trung ương Đảng là Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, bà cũng là thành viên nữ duy nhất.

DT.

 

 

KTNT

Ý kiến của bạn