Khiển trách ba nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

KTNT Thủ tướng Chính phủ có các quyết định thi hành kỷ luật đối với ba nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong quá trình công tác.

Ông Đặng Huy Hậu, bà Vũ Thị Thu Thủy và ông Nguyễn Văn Thành (ảnh từ tính từ trái qua phải). Ảnh VPG
Ông Đặng Huy Hậu, bà Vũ Thị Thu Thủy và ông Nguyễn Văn Thành (ảnh từ tính từ trái qua phải). Ảnh VPG

Ngày 20/10, Thủ tướng Chính phủ đã có các quyết định thi hành kỷ luật đối với 3 nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Cụ thể, tại Quyết định 1765/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với bà Vũ Thị Thu Thủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021, do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Tại Quyết định 1766/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Thành, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021, do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Tại Quyết định 1767/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Đặng Huy Hậu, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021, do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã thi hành kỷ luật về Đảng.

 

 

P.V

Ý kiến của bạn