Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

KTNT Sáng nay (30/8), tại Thủ đô Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và 50 năm ngày mất của Người (2/9/1969-2/9/2019).

tbt.jpg

Hôm nay, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và 50 năm ngày mất của Người (2/9/1969-2/9/2019).

Tham dự Lễ kỷ niệm có khoảng 3.500 đại biểu, trong đó có các đại biểu của Trung ương, địa phương, đại diện một số cơ quan ngoại giao, lão thành cách mạng, Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, cựu chiến binh, nhân sĩ, trí thức, đại diện các tôn giáo, dân tộc thiểu số, học sinh, sinh viên, các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang Thủ đô. 

Lễ kỷ niệm nhằm ôn lại và khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc của Di chúc; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đề ra. 

Đọc diễn văn tại buổi lễ, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh đạo thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.

Trong Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ ngay sau khi cuộc chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta giành hoàn toàn thắng lợi, điều cần phải làm trước nhất là chỉnh đốn lại Đảng; làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ phải ra sức hoàn toàn phục vụ Đảng, sau đó mới toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân.

"50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho chúng ta những bài học lịch sử hết sức quý báu", Tổng bí thư, Chủ tịch nước nói.

 

untitled1.jpg

Tổng bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ: Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, tích cực chuẩn bị những công việc cần thiết tiến tới tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13. Điều này đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực ra sức phấn đấu, phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm, yếu kém, tuyệt đối không chủ quan tự mãn, không say sưa thắng lợi hay bi quan dao động trước những khó khăn.

“Ý thức được vai trò sứ mệnh lịch sử của mình, Đảng ta càng cần phải thấm nhuần sâu sắc những di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hơn bao giờ hết chúng ta cần phát huy truyền thống và bản chất tốt đẹp của Đảng ta với quyết tâm chính trị cao. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự chuyển biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; chăm lo xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên” - Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Từ đó, Tổng bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu vận dụng tốt thời cơ vận hội, hóa giải kịp thời những nguy cơ và vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh theo tâm nguyện của Bác.

 

D.T  

Ý kiến của bạn