Lào Cai: Kỷ niệm 90 năm ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

KTNT Hôm nay (30/7), tỉnh Lào Cai long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020) và 73 năm ngành Tuyên giáo Lào Cai.

Trải qua 90 năm xây dựng và trưởng thành, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của Đảng không ngừng phát triển, ngày càng đông đảo và trưởng thành. Đội ngũ đó đã và đang không ngừng lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng, từng bước hiện đại về phương tiện kỹ thuật, công nghệ, trưởng thành về bản lĩnh chính trị và nghiệp vụ.

Năm 2020, đánh dấu chặng đường 73 năm xây dựng và trưởng thành của ngành tuyên giáo Lào Cai. Những đóng góp của ngành tuyên giáo Lào Cai thời kỳ này đã góp phần to lớn trong việc ổn định tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là trong việc giải tỏa những băn khăn thời kỳ đầu đổi mới, những khó khăn, thách thức của một tỉnh vùng cao, biên giới, nhiều dân tộc, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn.

 

ảnh-1jpg.JPG

Ông Nguyễn Văn Vịnh, Bí thư tỉnh ủy Lào Cai chúc mừng 73 năm ngành Tuyên giáo Lào Cai.

 

Từ năm 2010 đến nay, trước yêu cầu xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai trở thành trung tâm kết nối vùng, điểm sáng của khu vực Tây Bắc, ngành tuyên giáo đã đổi mới mạnh mẽ, củng cố nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. 

Từ chỗ chưa có cán bộ chuyên trách, đến nay, Lào Cai đã có gần 80 cán bộ chuyên trách cấp tỉnh, cấp huyện, được đào tạo bài bản về chuyên môn, nghiệp vụ, có sự trưởng thành nhanh chóng về đội ngũ. 100% cán bộ chuyên trách có trình độ đại học và trên đại học, có nhiều cán bộ có học vị thạc sỹ, tiến sỹ chuyên ngành; 95% cán bộ có trình độ lý luận chính trị, trình độ quản lý nhà nước được chuẩn hóa theo quy định. Từ thực tiễn công tác, nhiều cán bộ trưởng thành từ lĩnh vực tuyên giáo đã và đang đảm nhiệm nhiều trọng trách quan trọng trong các cơ quan Đảng, cơ quan quản lý nhà nước và lãnh đạo các địa phương trong tỉnh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai đã chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện về công tác tuyên giáo; nâng cao việc học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của trung ương, của tỉnh, bảo đảm thời gian, hiệu quả. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng thường xuyên đổi mới hình thức, nội dung, đảm bảo tính chính xác, kịp thời. Đồng thời, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Vịnh, Bí thư tỉnh ủy Lào Cai chia sẻ: “Những kết quả mà ngành Tuyên giáo tỉnh đạt được trong thời gian qua đã góp phần không nhỏ trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội, đạt và vượt mục tiêu Đề án xây dựng NTM đến năm 2020, đưa Lào Cai từ một tỉnh biên giới nghèo trở thành điểm sáng Tây Bắc. Vì vậy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần tiếp tục phát huy đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nhanh nhạy xử lý thông tin, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu đúng vấn đề, vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Đặc biệt, cần bám sát tình hình thực tiễn, đẩy mạnh tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh về thời cơ, nhất là những khó khăn thách thức mà tỉnh đang phải đối mặt để nhân dân hiểu rõ các mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, những lợi ích trước mắt và lâu dài, đặc biệt là đối với các dự án lớn, có động lực cho sự phát triển của tỉnh.

Trước mắt, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần tập trung chỉ đạo tuyên truyền về thành công của đại hội cấp cơ sở, cấp trên cơ sở và chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trọng tâm là chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạchvững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới”.

 

ảnh-2jpg.JPG

Các cá nhân, tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo.

 

Tại Lễ kỷ niệm, Lào Cai có 7 cá nhân được Ban Tuyên giáo Trung ương trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo" và 20 tập thể, 48 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống tuyên giáo của Đảng.

Đặc Biệt, ông Mai Đình Định, Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh Lào Cai đã vinh dự được UBND tỉnh Lào Cai trao tặng huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai”.

 

Nguyên Hoa

Ý kiến của bạn