Ngang nhiên khai thác khoáng sản trái phép

KTNT Có hay không việc “liên hệ” giữa “đất tặc” và sự buông lỏng quản lý của các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh?

Ý kiến của bạn