Ngang nhiên vận chuyển khoáng sản bất chấp nguy hiểm

KTNT Có hay không việc “liên hệ” giữa “đất tặc” và sự buông lỏng quản lý của cơ quan chức năng?

Ý kiến của bạn