Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung diễn ra từ ngày 24 - 26/8

KTNT Lãnh đạo Sở VH,TT&DL tỉnh Quảng Nam cho biết, trong khuôn khổ “Ngày hội Văn hoá - Thể thao các dân tộc thiểu số miền Trung lần thứ III năm 2018 sẽ diễn nhiều hoạt động hấp dẫn.

Với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc miền Trung trong thời kỳ đổi mới - hội nhập và phát triển bền vững đất nước”, “Ngày hội Văn hoá - Thể thao các dân tộc thiểu số miền Trung lần thứ III năm 2018 sẽ diễn ra từ ngày 24 - 26/8/2018 với nhiều hoạt động hấp dẫn.
 
Ngày hội sẽ diễn nhiều hoạt động hấp dẫn.
Ngày hội sẽ diễn nhiều hoạt động hấp dẫn.

 

Lãnh đạo Sở VH,TT&DL tỉnh Quảng Nam cho biết: Ngày hội có sự tham gia của trên 2.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công, vận động viên quần chúng đồng bào các dân tộc 13 tỉnh miền Trung: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hoà, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận.
 
Trong khuôn khổ Ngày hội sẽ diễn ra các hoạt động: Liên hoan văn nghệ quần chúng; Trình diễn trang phục truyền thống dân tộc; Trình diễn và giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc; Trưng bày triển lãm giới thiệu, quảng bá văn hóa đặc trưng các dân tộc; Trưng bày giới thiệu ẩm thực dân tộc. Ngoài ra, còn có các hoạt động thể thao và các trò chơi dân gian dân tộc; hoạt động du lịch…
 
Chương trình tổ chức các hoạt động mang tính cộng đồng, đề cao vai trò chủ thể văn hóa, phát huy giá trị văn hóa truyền thống với các yếu tố tiến bộ của thời đại; gắn hoạt động văn hóa, thể thao với quảng bá tiềm năng thu hút phát triển du lịch của các tỉnh trong khu vực miền Trung.
 
Ngày hội là hoạt động văn hóa - chính trị có quy mô lớn và ý nghĩa sâu sắc đối với các tỉnh miền Trung có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Nội dung của Ngày hội nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước”.
 
Ngày hội nhằm góp phần tôn vinh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc miền Trung nói chung, tỉnh Quảng Nam nói riêng, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Đồng thời, qua các hoạt động trong ngày hội nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc…
 
 
 
 
 

Hải Yến

Ý kiến của bạn