Nghệ An phấn đấu tổng sản lượng thủy sản năm 2022 đạt hơn 63.000 tấn

KTNT Ngành Nông nghiệp và PTNT Nghệ An sẽ thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp để đưa tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản năm 2022 đạt hơn 63.000 tấn.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nghệ An, năm 2021, dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp, thị trường tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó khăn đã ảnh hưởng đến sản xuất, nuôi trồng thủy sản của tỉnh. Tuy nhiên, bằng sự linh hoạt, năng động của ngành thủy sản, năm 2021, cả tỉnh đạt trên 23.000ha nuôi trồng thuỷ sản. Trong đó, diện tích nuôi ngọt gần 20.400ha, diện tích nuôi mặn lợ 2.650 ha. Sản lượng nuôi trồng thuỷ sản đạt gần 63.300 tấn. Đưa giá trị sản xuất đạt trên 2.100 tỷ đồng, bằng 107,89% so năm 2020. 

Tập trung nghiên cứu và nuôi thử nghiệm các đối tượng thủy sản nuôi mới, gắn với chế biến, tiêu thụ
Nghệ An tập trung nghiên cứu và nuôi thử nghiệm các đối tượng thủy sản nuôi mới, gắn với chế biến, tiêu thụ.

 

Trong đó, nhiều mô hình nuôi trồng thủy sản được nông dân áp dụng mang lại hiệu quả kinh tế cao như nuôi tôm theo nhiều giai đoạn ở thị xã Hoàng Mai, các huyện Diễn Châu, Nghi Lộc; các mô hình nuôi ốc bươu đen, cá lóc, lươn... ở các huyện Yên Thành, Quỳnh Lưu.

Tuy nhiên, hiệu quả sản xuất nuôi trồng thủy sản chưa cao, đặc biệt trong nuôi tôm và cá rô phi thương phẩm. Do bệnh trên động vật thủy sản thường xuyên xảy ra; một số hộ nuôi chưa tuân thủ nghiêm túc trong công tác khai báo bệnh, dập dịch khử trùng, tiêu độc trước và sau khi bệnh xảy ra; hạ tầng cơ sở bị xuống cấp, một số vùng nuôi hệ thống kênh cấp đã bị bồi lắng và chưa có kênh cấp, thoát nước riêng biệt...

Phát triển nuôi tôm thâm canh, công nghệ cao là hướng đi bền vững cho ngành nuôi trồng tại Nghệ An
Phát triển nuôi tôm thâm canh, công nghệ cao là hướng đi bền vững cho ngành nuôi trồng tại Nghệ An.

 

Năm 2022, Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An đặt mục tiêu mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản lên 21.500ha. Trong đó, diện tích nuôi ngọt 19.000ha; nuôi mặn lợ 2.500ha; sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt hơn 63.000 tấn; sản xuất tôm giống 2 tỷ 400 triệu con; sản xuất cá giống các loại 850 triệu con.

Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tiếp tục chỉ đạo một cách quyết liệt để hoàn thành kế hoạch. Trong đó, tập trung áp dụng công nghệ nuôi để tăng sản lượng nuôi trồng; phát triển các thủy đặc sản trên mặt hồ nước lớn. Đối với nuôi mặn lợ, tập trung đối tượng nuôi là tôm thẻ chân trắng. Tăng cường hỗ trợ tập huấn kỹ thuật nuôi trồng thủy sản cho đồng bào vùng cao, kêu gọi các doanh nghiệp vào đầu tư lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, nhất là các đối tượng nuôi mới, gắn với chế biến, tiêu thụ. Xây dựng trại sản xuất cá giống trên địa bàn huyện. Tạo điều kiện cho các cá nhân, tập thể thuê đất kéo dài nhiều năm để đầu tư nuôi thủy.

 

 

Ngọc Lan

Ý kiến của bạn