“Nghĩa tình” để củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

KTNT “Nghĩa tình” luôn là truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và “Nghĩa tình” đó ngày hôm nay chính là sức mạnh để củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ngày 27/6, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao Mặt trận Thành phố khi chọn “Nghĩa tình” làm một trong những điểm nhấn của chủ đề Đại hội, bởi “Nghĩa tình” luôn là truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và “Nghĩa tình” đó ngày hôm nay chính là sức mạnh để củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

1.JPG
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao tặng Đại hội bức tranh Bác Hồ - Bác Tôn, thể hiện sự đoàn kết, thống nhất.

 

“Lắng nghe nhân dân nói”, “Nói cho nhân dân nghe”

Thực tiễn cho thấy, nơi nào mà hệ thống chính trị, đặc biệt là cấp ủy Đảng nhận thức đầy đủ về tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc, về vị trí, vai trò của MTTQ, những quan điểm chỉ đạo trong đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo đối với hoạt động của MTTQ, thì nơi đó công tác của Mặt trận được thực hiện có hiệu quả, phát huy được sức mạnh tổng hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chính vì vậy, trong 5 năm qua, các cấp Mặt trận trong toàn thành phố Hồ Chí Minh đã phát huy vai trò liên minh chính trị, đổi mới, sáng tạo trong nội dung và phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, kịp thời “Lắng nghe nhân dân nói” để tập hợp, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; đồng thời “Nói cho nhân dân nghe” để tạo sự chia sẻ, đồng thuận trong nhân dân.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” cùng với các phong trào thi đua, các cuộc vận động được Mặt trận Thành phố phát động, triển khai đã đi vào chiều sâu, phát huy tinh thần tự nguyện tham gia của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thành phố. Việc lồng ghép nội dung thực hiện nếp sống văn minh - mỹ quan đô thị, xây dựng nông thôn mới, phong trào “Toàn dân bảo vệ môi trường”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” vào nội dung Cuộc vận động đã và đang là các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả Cuộc vận động ở cơ sở, nhiều mô hình, cách làm hay, có hiệu quả được nhân rộng với một số mô hình nổi bật như: Trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, nuôi cá kiểng (huyện Bình Chánh); trồng hoa lan, cây kiểng, nuôi bò sữa (huyện Củ Chi); tổ rau an toàn, tổ ngành nghề may gia công (huyện Hóc Môn); … Xây dựng và duy trì hoạt động trên 122 mô hình nhân dân tự quản, tự phòng về an ninh trật tự, phòng chống ma túy, mại dâm với 64 tên gọi khác nhau.

Công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo” và ủng hộ đồng bào bị thiên tai luôn được nhiều cá nhân, tổ chức và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, với trên 900 tỷ đồng để chăm lo cho người nghèo. Mặt trận Thành phố luôn sẵn sàng chia sẻ, thăm hỏi, hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, hỏa hoạn ở 30 tỉnh, thành trong cả nước, với tổng số tiền trên 117 tỷ đồng. Đồng thời, qua 5 năm, Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” Thành phố đã vận động được trên 209 tỷ đồng và thực hiện chăm lo với số tiền trên 186 tỷ đồng. Từ đây, ngày càng nhiều gương Người tốt - Việc tốt, “Những tấm gương thầm lặng mà cao cả” trên nhiều lĩnh vực đã xuất hiện giúp cổ vũ, động viên các hoạt động đoàn kết nhân dân, xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng dân cư.

Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được Mặt trận Tổ quốc Thành phố và các tổ chức thành viên nỗ lực thực hiện với nhiều cách làm có hiệu quả. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp từng bước có sự đổi mới về nội dung và phương thức thực hiện, tập trung lựa chọn những vấn đề mà nhân dân quan tâm, bức xúc, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. 5 năm qua, Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn đã tổ chức được 2.102 cuộc giám sát, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã tổ chức được 1.217 cuộc giám sát; Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp của Thành phố đã tổ chức được 456 hội nghị phản biện xã hội…

Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Nghĩa tình”, Đại biểu tham dự đại hội cùng quyết tâm nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống MTTQ Thành phố thông qua 5 chương trình hành động bám sát vào thực tế hoạt động của Mặt trận các cấp, từ đó, phấn đấu hàng năm đạt danh hiệu Đơn vị xuất sắc toàn diện; 80% trở lên Mặt trận quận, huyện, phường, xã, thị trấn đạt danh hiệu xuất sắc; 90% Ban Công tác Mặt trận đạt loại xuất sắc, không có đơn vị yếu kém. Phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động xây dựng 1.000 khu dân cư sạch đẹp; phấn đấu vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” cả nhiệm kỳ đạt 625 tỷ đồng; tập trung tổ chức các cuộc giám sát ở những lĩnh vực mà người dân quan tâm và bức xúc; mở rộng ký kết chương trình hợp tác ghi nhớ với tổ chức nhân dân các quốc gia trong Cộng đồng các quốc gia Đông Nam Á  từ 01 đến 02 quốc gia…

3.JPG
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Đại hội.

 

Mặt trận phải là cầu nối, là trung tâm đoàn kết

Nhấn mạnh vị thế của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh ngày càng được khẳng định trong đời sống xã hội và có những đóng góp rất quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, MTTQ thành phố cần sâu sát hơn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các giới, các tầng lớp Nhân dân, lấy mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” làm điểm tương đồng để phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thành “thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”. 

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cũng cho rằng, Mặt trận các cấp cần tiếp tục vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát và phản biện xã hội đối với các tổ chức Đảng và cơ quan chính quyền, bao gồm cả việc giám sát các cán bộ, đảng viên, các đại biểu dân cử, các công chức, viên chức, cơ quan nhà nước các cấp; tích cực tham gia chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, làm cho tổ chức đảng và bộ máy chính quyền các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh, thực sự là của dân và vì dân. 

“UBMTTQ Thành phố cần đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sâu sát với dân, hướng về cơ sở, thật thiết thực, hiệu quả để thực sự là cầu nối, là trung tâm đoàn kết, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc. Đồng thời cần nâng cao chất lượng công tác đối ngoại nhân dân, quảng bá hình ảnh Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh để thu hút nhà đầu tư nước ngoài và kiều bào, phát huy nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố”, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

2.JPG
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Đại hội.

 

Cán bộ Mặt trận: Nói đi đôi với làm

Đánh giá cao báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019 của UBMTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, tuy có nhiều việc mới, việc khó, việc phức tạp, nhưng với sự chủ động và quyết tâm cao, Mặt trận các cấp đã thực hiện thắng lợi chương trình hành động của Đại hội X MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện chương trình hành động của Đại hội VIII MTTQ Việt Nam. Nhiều hoạt động, nội dung, cách làm của Mặt trận Thành phố là cơ sở để Mặt trận Trung ương nghiên cứu đổi mới và phổ biến, hướng dẫn mô hình, chia sẻ kinh nghiệm cho Mặt trận các địa phương.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng biểu dương sự nỗ lực, nhiệt tình, bám sát với công việc của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp Thành phố, đặc biệt đối với cán bộ cấp cơ sở và các Ban Công tác Mặt trận đã tận tụy, trách nhiệm, vì lợi ích của cộng đồng, không quản ngại vất vả đến từng ngõ, gõ từng nhà để vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chính sách và chương trình về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, chính quyền của Thành phố.

“Có được kết quả này phải kể đến vai trò của Thành uỷ, HĐND, UBND cùng các ngành, các cấp của TP. Hồ Chí Minh đã hết sức quan tâm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; lãnh đạo, chỉ đạo, tạo các cơ chế và điều kiện thuận lợi để Mặt trận các cấp của Thành phố hoạt động ngày càng hiệu quả hơn, xứng tầm với vị thế của Thành phố”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Tâm đắc khi Mặt trận Thành phố chọn “Nghĩa tình” làm một trong những điểm nhấn của chủ đề Đại hội, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng nghĩa tình luôn là truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và Nghĩa tình đó ngày hôm nay là sức mạnh để củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, từ đó giúp thành phố tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đóng góp thiết thực vào việc xây dựng TP. Hồ Chí Minh trở thành thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nồng ấm nghĩa tình.

Để hoạt động của MTTQ TP. Hồ Chí Minh khóa XI đạt kết quả, hiệu quả và thiết thực hơn nữa, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Mặt trận các cấp tiếp tục phát huy vai trò liên minh chính trị, chủ trì phối hợp và thống nhất hành động giữa các tổ chức thành viên. Xây dựng các chương trình, kế hoạch và hệ thống giải pháp cụ thể để sớm khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra tại Đại hội lần này, sớm cụ thể hóa và triển khai các nhiệm vụ để các chương trình hành động và Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống.  

Bên cạnh đó cần thực hiện tốt hơn nữa chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân thông qua việc thường xuyên lắng nghe, tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân. Phát huy lực lượng đông đảo các cơ quan báo chí, đội ngũ cộng tác viên, các hội đồng tư vấn và cán bộ Mặt trận cơ sở, 1.992 Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư làm lực lượng nòng cốt tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với nhân dân.

“Cần chủ động nắm tình hình để tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền trong việc cung cấp thông tin, định hướng dư luận, hạn chế tối đa phát sinh điểm nóng, phức tạp ở cơ sở, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các hiện tượng tiêu cực”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị.

Nhấn mạnh tới vai trò của Mặt trận các cấp trong triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong nhiệm kỳ 2019-2024, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn lưu ý, việc triển khai các chương trình phải tập trung vào các đột phá của Thành phố như: cải cách hành chính, giảm ô nhiễm môi trường, giảm ùn tắc giao thông…; lồng ghép với các chương trình “Khởi nghiệp sáng tạo”, cuộc vận động “Người dân TP. Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước”, đặc biệt, chú ý tăng cường phát hiện, biểu dương và nhân rộng “Những tấm gương thầm lặng mà cao cả”… 

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng yêu cầu, Mặt trận các cấp cần ưu tiên lựa chọn những vấn đề cấp bách, liên quan mật thiết đến bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân để tổ chức hoạt động giám sát và phản biện xã hội, đồng thời tổ chức tốt các hội nghị để lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền Thành phố đối thoại, trao đổi, giải đáp những vấn đề nhân dân quan tâm; đồng thời, có kế hoạch theo dõi, giám sát việc trả lời ý kiến, kiến nghị và việc giải quyết của cơ quan có liên quan.

Khẳng định công tác cán bộ đóng vai trò quan trọng để hoàn thành mục tiêu mà Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ mới, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị cần phải củng cố tổ chức, bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận theo hướng tinh gọn, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Cán bộ Mặt trận phải là những người thực sự có trách nhiệm với nhân dân; biết lắng nghe ý kiến của nhân dân, dám chịu trách nhiệm trước nhân dân, không đùn đẩy, né tránh khi thực thi nhiệm vụ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của cán bộ Mặt trận, nói đi đôi với làm.

4.JPG
Đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

“Tôi tin tưởng Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn, hiệp thương cử ra các vị có đủ sức khỏe, năng lực, nhiệt tình, tâm huyết với công tác Mặt trận vào UBMTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh và Ban Thường trực nhiệm kỳ 2019-2024”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Với niềm tin vào sự phát triển của thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ luôn sát cánh cùng Thành phố, cùng MTTQ các cấp của Thành phố để xây dựng TP. Hồ Chí Minh trở thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học, công nghệ của khu vực Đông Nam Á, đô thị thông minh gắn với khu đô thị sáng tạo, đi trước, về đích trước trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

 

Hương Diệp

Ý kiến của bạn