NHCSXH: Những kết quả nổi bật và kế hoạch chiến lược 2020

KTNT Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ban ngành trung ương, năm 2019, hoạt động của NHCSXH đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, với những điểm nổi bật ghi dấu ấn.

Đó là nhấn mạnh của bà Trần Lan Phương, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH, tại buổi trao đổi thông tin về kết quả hoạt động năm 2019 và triển khai nhiệm vụ 2020 với đại diện các cơ quan báo chí.

Gần 2,2 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn

Phó Tổng Giám đốc Trần Lan Phương vui mừng thông báo, năm 2019, NHCSXH có doanh số cho vay lớn nhất từ trước tới nay, đạt 72.814 tỷ đồng, tăng trên 10.735 tỷ đồng so với năm 2018.

Nguồn vốn tín dụng chính sách trong năm đã giúp cho gần 2,2 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn; hơn 266 nghìn lao động có việc làm; hơn 36 nghìn HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; trên 1,2 triệu công trình cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; gần 20 nghìn căn nhà ở cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách.

 

img_0537.jpg
Bà Trần Lan Phương, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH, tại buổi trao đổi thông tin về kết quả hoạt động năm 2019 và triển khai nhiệm vụ 2020 với đại diện các cơ quan báo chí.

 

Đến hết năm 2019 tổng dư nợ của NHCSXH đạt 206.805 tỷ đồng, tăng gần 19.013 tỷ đồng so với 31/12/2018, với trên 6,5 triệu hộ đang có dư nợ, với nguồn vốn tăng thêm đó NHCSXH dành 66% cho chương trình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

Theo đó, nguồn vốn tín dụng chính sách trong năm qua đã được đầu tư đến 100% xã, phường, thị trấn trên cả nước; trong đó, tập trung ưu tiên cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới...

Đặc biệt đối với các địa phương bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, ngoài việc động viên, thăm hỏi kịp thời, NHCSXH đã chỉ đạo bổ sung nguồn vốn để hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn khôi phục sản xuất, đồng thời đã rà soát, thống kê xử lý rủi ro đối với 66.825 khoản vay, số tiền là 923.378 triệu đồng của người vay vốn bị thiệt hại.

Để đảm bảo có đủ nguồn vốn thực hiện các chương trình tín dụng chính sách, NHCSXH đã thực hiện nhiều giải pháp về công tác nguồn vốn như: thực hiện tốt công tác phát hành trái phiếu theo chỉ tiêu kế hoạch Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; nhận tiền gửi 2% của các TCTD nhà nước; tăng cường huy động tiền gửi từ các tổ chức và cá nhân tại trụ sở NHCSXH cũng như huy động tiền gửi tiết kiệm tại Điểm giao dịch xã; tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, các chủ đầu tư trong và ngoài nước chuyển vốn ủy thác sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác…

Đặc biệt, NHCSXH đã tích cực thu hồi tốt nợ đến hạn của các chương trình để thực hiện cho vay quay vòng, với số tiền 54.071 tỷ đồng, tăng hơn 8.183 tỷ đồng so với năm 2018, bằng 74% doanh số cho vay.

Cùng với việc đẩy mạnh giải ngân các chương trình tín dụng chính sách, NHCSXH tiếp tục quan tâm, triển khai đồng bộ các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng.

Đến 31/12/2019,  Nợ quá hạn và nợ khoanh là 1.435 tỷ đồng, chiếm 0,69% tổng dư nợ. Công tác phối kết hợp với các tổ chức chính trị xã hội và chính quyền địa phương được nâng cao; Tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động đạt chất lượng tốt và khá đạt trên 93%; việc xác định đối tượng vay vốn và thực hiện quy trình cho vay được thực hiện nghiêm túc. Đặc biệt, việc sử dụng vốn và hiệu quả sử dụng vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác được nâng cao.

 

a15-thao-a-phong-nam-khat-mcc_6955.gif

Vay 50 triệu đồng vốn hộ cận nghèo, anh Thào A Phổng ở bản Hua Khắt, xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải chuyển đổi thành công vườn đồi trồng màu kém hiệu quả sang trồng cây hồng giòn, nuôi lợn rừng mang lại hiệu quả kinh tế cao.

 

Đồng thời, để phục vụ tốt và tiết giảm chi phí cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác, NHCSXH thực hiện tốt việc tổ chức giao dịch tại 10.853 Điểm giao dịch đặt tại trụ sở UBND cấp xã. Tại Điểm giao dịch xã, các chính sách  tín dụng ưu đãi của Nhà nước, danh sách hộ vay vốn và các quy trình thủ tục của NHCSXH được niêm yết công khai; người vay giao dịch trực tiếp với NHCSXH vào ngày cố định hàng tháng để vay và trả nợ, cũng như thực hiện gửi tiền tiết kiệm, trước sự chứng kiến của cán bộ tổ chức chính trị-xã hội, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn và chính quyền xã;

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội được chú trọng thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm giúp cấp ủy, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là người nghèo và đối tượng chính sách hiểu rõ tín dụng chính sách xã hội, sử dụng hiệu quả nguồn vốn, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

“Từ kết quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội trong thời gian qua đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và chính quyền địa phương các cấp đối với người nghèo và đối tượng chính sách khác; đã ưu tiên việc huy động và tập trung các nguồn lực tài chính, đáp ứng nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác,” Phó Tổng Giám đốc Trần Lan Phương cho hay.

Kết quả cho vay nâng mức và nâng thời hạn cho vay là chủ trương đúng đắn

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, ông Đào Anh Tuấn – Giám đốc ban Tín dụng học sinh sinh viên và các đối tượng chính sách khác – NHCSXH cho hay, việc cho vay nâng mức và nâng thời hạn cho vay là chủ trương đúng đắn của Hội đồng quản trị NHCSXH, Ban Tổng Giám đốc NHCSXH, được chính quyền địa phương và người dân đánh giá cao, đã tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và hộ đồng bào DTTS theo Quyết định số 2085/QĐ-TTgđược vay vốn theo nhu cầu của phương án sản xuất kinh doanh, được đáp ứng vốn kịp thời để thực hiện phương án sản xuất kinh doanh tăng thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần hạn chế tín dụng đen tại các địa phương.

Việc nâng thời hạn cho vay đã phù hợp với phương án sản xuất kinh doanh, theo chu kỳ sinh trưởng của cây trồng, vật nuôi, nhất là những cây, con có chu kỳ sinh trưởng dài ngày, cho thu nhập cao như: cây cao su, cây chè, cây cam, xoài,... trâu bò sinh sản, cừu lấy lông,... Giúp nâng cao thu nhập, mức sống và có khả năng trả nợ NHCSXH.

Kết quả cho vay nâng mức 04 chương trình tín dụng (hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, cho vay phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg). Tính đến 31/12/2019: Tổng doanh số cho vay nâng mức là 42.157 món vay, với số tiền 3.066.843 triệu đồng.

“Các chương trình tín dụng này đã đáp ứng nhu cầu của hộ vay, giúp hộ vay không phải đi vay thêm tiền bên ngoài hoặc tiếp cận với các hình thức tín dụng, vay nặng lãi, góp phần là một trong những giải pháp hạn chế, đẩy lùi tín dụng đen, phù hợp với chủ trương chính sách của Nhà nước’, ông Đào Anh Tuấn nhấn mạnh.

Định hướng chiến lược trong năm 2020

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong năm 2019, Phó Tổng Giám đốc Trần Lan Phương cũng đưa ra các định hướng hoạt động trong năm 2020, với nhiều chương trình, hoạt động trọng tâm. Trong đó, NHCSXH tập trung ưu tiên cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng có thiệt hại về thiên tai…Vốn tín dụng chính sách gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

 

img_0557.jpg
Bà Trần Lan Phương, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH nhấn mạnh các chiến lược mới trong năm 2020.

 

NHCSXH tiếp tục phối hợp, lồng ghép có hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội với hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội nhằm mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, bảo đảm an sinh xã hội.

Đồng thời, đẩy mạnh triển khai và nâng cao chất lượng các sản phẩm, dịch vụ; đưa ứng dụng công nghệ hiện đại vào các nghiệp vụ của NHCSXH nhằm phục vụ tốt hơn nữa người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Phó Tổng Giám đốc Trần Lan Phương cũng nhấn mạnh đây là năm cuối cùng để NHCSXH thực hiện và tổng kết Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; giai đoạn tới, phía ngân hàng sẽ tiếp tục xây dựng Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn mới  (2021 – 2030), tầm nhìn 2045 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 

Trong năm 2019, tổng doanh số cho vay đạt 72.814 tỷ đồng, tăng hơn 10.735 tỷ đồng so với năm 2018, với gần 2,2 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn.

Vốn tín dụng chính sách xã hội đã hỗ trợ vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho hơn 266.000 lao động, trong đó giúp gần 7.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp hơn 36.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng trên 1,2 triệu công trình nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn; xây dựng 15,6.000 căn nhà ở cho hộ nghèo ổn định cuộc sống; hơn 4.000 căn nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP.../.

 

Thanh Tâm

Ý kiến của bạn