Ông Đặng Xuân Phong được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai

KTNT Với sự tín nhiệm tuyệt đối của 100% đại biểu dự hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, ông Đặng Xuân Phong được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khóa XVI.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung dân chủ, trách nhiệm, hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu 50 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy với số phiếu bầu cao. Với sự tín nhiệm tuyệt đối của 100% đại biểu dự hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, ông Đặng Xuân Phong được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khóa XVI; ông Trinh Xuân Trường và ông Vũ Xuân Cường được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khóa XVI.

Hội nghị cũng bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai khóa XVI gồm 11 đồng chí, ông Nguyễn Văn Phúc đảm nhiệm chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

ban-bi-thu.JPG
 Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XVI

 

Tiếp đó, Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 17 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Cũng trong sáng ngày 16/10, Đại hội làm việc với nhiều nội dung quan trọng như: Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, ra mắt Đoàn đại biểu đi dự Đại hội XIII của Đảng, thảo luận tại hội trường, thông qua Nghị quyết và bế mạc Đại hội.

 

Ông Đặng Xuân Phong sinh 08/7/1972, quê xã Tiên Lữ, Lập Thạch, Vĩnh Phúc, là tiến sĩ kinh tế, lý luận chính trị: cử nhân.

Ông Đặng Xuân Phong đã từng là Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai; Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế đối ngoại, Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai.

Từ 1/2004 - 7/2006: Trưởng phòng Tổng hợp, Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai.

Từ 8/2006 - 5/2008: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai.

Từ 6/2008 - 5/2010: Phó Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai.

Từ 6/2010 - 10/2010: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai.

Từ 11/2010 - 5/2014: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai.

Từ 6/2014 - 5/2015: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, Bí thư Huyện ủy Bắc Hà khóa XXII.

Từ 6/2015 - 8/2015: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, Bí thư Huyện ủy Bắc Hà khóa XXIII.

Từ 8/2015 - 9/2015: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng chí Đặng Xuân Phong được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, và được bầu vào vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XV và được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV.

Tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XIV, được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Lào Cai, khoá XV, nhiệm kỳ 2016 – 2021, đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khoá XIV, nhiệm kỳ 2011 – 2016 tiếp tục được đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

 

 

Nguyên Hoa

Ý kiến của bạn