Ông Dương Văn Thái được giới thiệu bầu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang

KTNT Ngày 14/10, Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đã khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông Dương Văn Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 được giới thiệu bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX.

1602642626359_1.jpg
Toàn cảnh Đại hội

  

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, ông Bùi Văn Hải, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII đã báo cáo Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; quán triệt tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; báo cáo phương án nhân sự và đề cử danh sách nhân sự do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII chuẩn bị.

Trên cơ sở các quy định của Bộ Chính trị và Ban Tổ chức Trung ương Đảng, cùng nguồn cán bộ nằm trong diện quy hoạch của tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã xây dựng nhân sự cho Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 51 đồng chí.

 

1602639789440_img_8381.jpg
 Ông Bùi Văn Hải, Bí thư Tỉnh ủy trình bày diễn văn khai mạc Đại hội.

 

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX giới thiệu 57 đồng chí để bầu 51 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX. Đại hội đã tiến hành thảo luận về yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; biểu quyết số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX gồm 51 đồng chí.

Với số phiếu tín nhiệm cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 51 đồng chí.

Đại hội cũng đã bỏ phiếu giới thiệu nhân sự bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với đồng chí Dương Văn Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, tỉnh Bắc Giang đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 15/15 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Cụ thể:

1. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân trên địa bàn đạt 14%/năm, thuộc nhóm các tỉnh có tốc độ tăng trưởng dân đầu cả nước, vượt xa so với mục tiêu Đại hội (10-11%/năm).

2. RDP bình quân đầu người đạt 3.000 USD, bằng bình quân chung cả nước, đạt mục tiêu Đại hội, tăng 1.470 USD so với năm 2015.

3. Thu ngân sách trên địa bàn đạt khoảng 10 nghìn tỷ đông, gấp gần 2 lần mục tiêu Đại hội.

 

đồng-chí-dương-văn-thái-phó-bí-thư-tỉnh-ủy-chủ-tịch-ubnd-tỉnh-trình-bày-báo-cáo-chính-trị-tại-đại-hội.jpg
Ông Dương Văn Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Báo cáo chính trị.

 

4. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt trên 230 nghìn tỷ đồng, đạt mục tiêu Đại hội.

5. Giá trị sản xuất bình quân trên 01 ha đất sản xuất nông nghiệp ước đạt 110 triệu đồng, hoàn thành mục tiêu Đại hội.

6. Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế 100%. Tỷ lệ người dân có thẻ bảo hiểm y tế đạt 99%, tăng 25% so với năm 2015, vượt mục tiêu Đại hội. Số giường bệnh/01 vạn dân đạt 27 giường, tăng 6,8 giường so với năm 2015, vượt mục tiêu Đại hội.

7. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm còn 3,5%, giảm 10,43% so với năm 2015, bình quân giảm trên 2%/năm, vượt mục tiêu Đại hội. Tỷ lệ hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn giảm bình quân trên 7%/năm, vượt mục tiêu Đại hội.

8. Tạo việc làm tăng thêm bình quân mỗi năm 30.000 lao động, đạt mục tiêu Đại hội. Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2020 là 70%, tăng 19,5%, đạt mục tiêu Đại hội.

9. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 93,2%, đạt mục tiêu Đại hội.

10. Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 87,8%; tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đạt 83,9%; tỷ lệ thôn, bản, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa 72%; tỷ lệ xã đạt chuẩn văn minh nông thôn mới 51,1%; tỷ lệ phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị đạt 72%, vượt mục tiêu Đại hội.

11. Khách du lịch đến tỉnh đạt khoảng 6,2 triệu lượt người, doanh thu đạt khoảng gân 2.100 tỷ đông, vượt mục tiêu Đại hội.

12. Tỷ lệ dân số đô thị toàn tỉnh ước đạt 22,2%, đạt mục tiêu Đại hội.

13. Tỷ lệ dân số thành thị được sử dụng nước sạch đạt 90,2%, vượt mục tiêu Đại hội. Tỷ lệ dân số nông  thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98%, vượt mục tiêu Đại hội.

14. Toàn tỉnh có 124 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 67,4% tổng số xã trong tỉnh, vượt xa so với mục tiêu Đại hội (35 - 40%), có 03 huyện (Việt Yên, Lạng Giang và Tân Yên) đạt huyện nông thôn mới trước kế hoạch.

15. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 94,3%, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 88,4%, vượt mục tiêu Đại hội.

==

Dự thảo Báo cáo chính trị Đảng bộ tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra mục tiêu tổng quát gồm: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, là hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính trị và nhân dân nhằm phát huy mọi tiềm năng, lợi thế của địa phương, sức mạnh tổng hợp của nhân dân, đưa Bắc Giang phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc; Phấn đấu đưa Bắc Giang nằm trong nhóm 15 tỉnh đứng đầu cả nước về quy mô GRDP; GRDP bình quân đầu người cao hơn bình quân cả nước.

Dự thảo cũng đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hằng năm 14-15%. Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp - xây dựng 68,4%; Dịch vụ 20,6%; Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản 11%;  GRDP bình quân đầu người đạt từ 5.500-6.000 USD.

Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân từ 14-16%/năm. Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2021-2025 đạt 470 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo còn 1,0%, trong đó các xã đặc biệt khó khăn còn 12,6%. Hằng năm, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 90% trở lên. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 84% trở lên.

 

Hoàng Văn

Ý kiến của bạn