Ông Hoàng Trung Dũng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

KTNT Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu đồng chí Hoàng Trung Dũng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí.
 
Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XVII nhiệm kỳ 2015-2020 được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XIX nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.
 
Hội nghị cũng bầu đồng chí Trần Tiến Hưng - Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII nhiệm kỳ 2015 - 2020 tái cử chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu đồng chí Trần Thế Dũng - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy khóa XVIII nhiệm kỳ 2015 - 2020 giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
d00.jpg
Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Tân Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 (ảnh BHT)
 
 
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã bầu 11 Ủy viên Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Hà Văn Trọng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài Chính được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Trước đó vào chiều qua, Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa 19 nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 53 người.
 
 
 

Tiểu sử đồng chí Hoàng Trung Dũng

Họ và tên: Hoàng Trung Dũng

Sinh ngày: 21/5/1971

Quê quán: xã Hương Long, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Chỗ ở hiện nay: Phường Văn Yên, TP Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngành Ngữ văn, Đại học Vinh, hệ Chính quy.

Học hàm, học vị: Tiến sỹ Chính trị học

Lý luận chính trị: Cao cấp

Tóm tắt quá trình công tác:

- 3/1989 - 5/1990: Công nhân xưởng Trung đại tu ô tô 25, huyện Hoành Bồ, tỉnh

Quảng Ninh

- 9/1990 - 6/1994: Sinh viên Khoa Ngữ Văn, trường Đại học Vinh, Nghệ An.

- 9/1994 - 3/1998: Cán bộ cơ quan Tỉnh đoàn, Thị đoàn, Phó Bí thư Thị đoàn Hà Tĩnh.

- 4/1998 - 12/2002: Uỷ viên BCH Đảng bộ, Bí thư Thị đoàn Thị xã Hà Tĩnh, Chánh

văn phòng HĐND - UBND Thị xã Hà Tĩnh.

- 01/2003 - 12/2004: Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh.

- 01/2005 - 7/2005: Phó Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ, Thư ký Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

- 07/2005 - 4/2008: Uỷ viên BCH Trung ương Đoàn, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí

thư Tỉnh đoàn - Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Hà Tĩnh.

- 04/2008 - 5/2010: Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà

Tĩnh.

- 5/2010 - 11/2010: Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Hà

Tĩnh.

- 11/2010 - 7/2014: Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ.

- 7/2014 - 4/2016: Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành

uỷ Hà Tĩnh.

- 4/2016 - 2/2019: Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

- 3/2019 đến 10/2020: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

- 10/2020: Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XIX (nhiệm kỳ 2020 -2025).

 

Trà Giang

Ý kiến của bạn