Ông Nguyễn Xuân Ký được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh

KTNT Ông Nguyễn Xuân Ký, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh vừa được bầu giữ chức danh Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày 6/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV tổ chức Hội nghị lần thứ 42 để giới thiệu và bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Nguyễn Xuân Ký được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh
Ông Nguyễn Xuân Ký được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Tại đây, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã giới thiệu ông Nguyễn Xuân Ký, Phó bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh, làm nhân sự để bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Kết quả bỏ phiếu, ông Ký nhận được sự tán thành 100% của các đại biểu có mặt (53/53 phiếu thuận), chính thức trúng cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy, ông Nguyễn Xuân Ký khẳng định: Trên cương vị công tác mới, sẽ nêu cao vai trò, trách nhiệm và sự gương mẫu của người đứng đầu, nỗ lực hết sức mình; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng; kế thừa, gìn giữ và phát huy xứng đáng những thành tựu của các thế hệ đi trước; phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. Đồng thời, chuẩn bị thật tốt về mọi mặt theo đúng chỉ đạo và hướng dẫn của Trung ương để tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Ông Nguyễn Xuân Ký sinh ngày 10/7/1972; quê quán huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định; trình độ chuyên môn: Cử nhân khoa học môi trường, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh;… Trước khi được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020, ông Nguyễn Xuân Ký từng giữ các chức vụ Bí thư Thành ủy Móng Cái; Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh.

 

 

Phạm Nguyên

Ý kiến của bạn