Phú Yên: Thi đua yêu nước, tạo đà phát triển đột phá

KTNT Việc phát động các phong trào thi đua yêu nước đã tạo ra môi trường thi đua sôi nổi, là động lực cho cán bộ, nhân viên, người lao động, các tầng lớp nhân dân của tỉnh Phú Yên phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

Ngày 25/9, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh Phú Yên tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Phú Yên lần thứ V (2020-2025).
 
Ra sức thi đua
 
Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Phú Yên, đánh giá phong trào thi đua yêu nước của tỉnh 5 năm qua đã phát triển mạnh mẽ và bước đầu đi vào chiều sâu, trở thành ngọn cờ để tất cả các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng, bảo vệ và phát triển tỉnh Phú Yên. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; trong nước, ảnh hưởng biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19, đã ảnh hưởng lớn đến sự phát hiển của tỉnh, đời sống của nhân dân và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương…
img_9366.jpg
Đồng chí Phạm Đại Dương phát biểu khai mạc đại hội.

”Được sự quan tâm giúp đỡ kịp thời của Trung ương; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Hội đồng Thi đua hen thưởng tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị, các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ kinh tế-xã hội; ước thực hiện có 14/18 chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch đề ra” - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhấn mạnh.

img_9371.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phan Đình Phùng báo cáo tóm tắt kết quả phong trào thi đua yêu nước gia đoạn 2015 - 2020.

Thông tin cụ thể các kết quả từ phong trào thi đua yêu nước của tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phan Đình Phùng cho biết, các phong trào thi đua đã góp phần thúc đẩy kinh tế tăng trưởng. Tốc độ tăng GRDP bình quân hàng năm 7%. Quy mô nền kinh tế tăng gấp 1,6 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 53,4 triệu đồng, tăng gấp 1,6 lần so với năm 2015; tốc độ tăng thu bình quân hàng năm 25,2%; tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá bình quân hàng năm tăng 15,4%. Đến tháng 7/2020, toàn tỉnh có 55 xã đạt nông thôn mới và 1 xã nông thôn mới nâng cao; 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019. Tỉ lệ hộ nghèo (theo tiêu chí mới) đến cuối năm 2020 ước khoảng 2,5%, giảm bình quân 2%/năm, đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Ở lĩnh vực an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội, tỉnh Phú Yên đã giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc phòng không ngừng được củng cố. Ngoài ra, các phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không ai bị bỏ lại phía sau”, “Lĩnh vực phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội”, “Lĩnh vực quốc phòng - an ninh”, “Xây dựng Đảng, chính quyền các cấp, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh”… cũng đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề bức thiết, những khó khăn, vướng mắc của địa phương.
 
Cống hiến hết mình
 
Tại đại hội, các đại biểu được nghe báo cáo tham luận của các tập thể và cá nhân điển hình. Điểm chung trong câu chuyện của các điển hình này là niềm đam mê với nghề, cháy hết mình trong công việc với mong muốn góp phần nhỏ sức lực, trí tuệ cho sự phát triển bền vững của tỉnh. Cụ thể, đó là hành trình của Ủy ban MTTQ xã An Dân (huyện Tuy An) về thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Đoàn kết toàn dân xây dựng nông thôn mới”. Trong 5 năm qua, MTTQ xã với hợp với các ngành, tổ chức họp dân để tuyên truyền vận động, ký các bản cam kết thực hiện nhiều phần việc trong nội bộ tiêu chí Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Trong việc giúp người dân phát triển kinh tế, Mặt trận, các hội đoàn thể đã tranh thủ từ các nguồn ủng hộ các đối tượng khó khăn hoặc đứng ra tín chấp từ các tổ chức tín dụng giúp các hộ nghèo vay hàng tỷ đồng mở rộng sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế bền vững. Mặt trận xã cũng đã vận động Quỹ vì người nghèo được 108 triệu đồng. Từ nguồn này, Mặt trận đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 44 nhà ở cho hộ nghèo, hộ chính sách. Ngoài ra, Mặt trận còn hướng dẫn người dân mạnh dạn chuyển đổi nghề phù hợp, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
img_9354.jpg
Quang cảnh đại hội

Trong khi đó, chị Kpá H’Lý, Chi hội trưởng Phụ nữ buôn Lé B, xã Krông Pa, huyện Sơn Hoà được đánh giá là một trong những người có hoạt động tích cực trong công tác hội và phong trào phụ nữ. Theo H’Lý, Lé B là buôn có 98% người đồng bào dân tộc thiểu số, phần lớn có trình độ dân trí thấp nên cuộc sống kinh tế của người dân nơi đây còn nhiều khó khăn. Xuất phát từ thực tế đó, chị đã vận động chị em trong buôn quyên góp gạo giúp người nghèo thông qua mô hình “Hũ gạo tình thương”. Ngoài ra, thông qua kênh Hội Phụ nữ, trong buôn có 76 hộ vay vốn phát triển kinh tế với tổng dư nợ 2,9 tỷ đồng. Không chỉ làm tốt công tác hội, chị còn là tấm gương tiêu biểu về phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc…

Phát huy sức mạnh phong trào thi đua yêu nước
 
Phát động phong trào thi đua yêu nước tỉnh Phú Yên giai đoạn 2020-2025 tại đại hội, đồng chí Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Phú Yên, cho rằng: Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước phải được triển khai toàn diện, sâu rộng hơn với chất lượng cao hơn, hiệu quả cao hơn cùng với sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Trong thời gian tới, tỉnh Phú Yên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung thực hiện hiệu quả 4 phong trào thi đua lớn do Thủ tướng Chính phủ phát động. Đó là phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Tập trung đổi mới mô hình và nâng cao mức tăng trưởng, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh theo hướng bền vững. Đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong mọi lĩnh vực. Chú trọng thực hiện tốt các phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; hướng các phong trào thi đua gắn kết các cuộc vận động lớn của Trung ương, của tỉnh với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong việc vận động đoàn viên, hội viên, đội viên và các tầng lớp nhân dân hăng hái, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới.
 
“Trong không khí phấn khởi, tỉnh Phú Yên tin tưởng rằng, với khí thế mới, quyết tâm cao, nỗ lực lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh, phong trào thi đua của tỉnh sẽ tiếp tục là động lực quan trọng cổ vũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, người lao động và nhân dân trong tỉnh không ngừng phấn đấu, vươn lên lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển tỉnh nhà cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu” - đồng chí Phạm Đại Dương nhấn mạnh.
 
 
5 năm qua, Nhà nước khen thưởng Huân chương Độc lập các hạng cho 1 tập thể, 3 cá nhân; Huân chương Lao động các hạng cho 43 tập thể và 28 cá nhân; Cờ thi đua của Chính phủ cho 58 tập thể; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 57 tập thể, 168 cá nhân; Chiến sỹ thi đua toàn quốc cho 1 cá nhân; khen thưởng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho 513 mẹ… trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, tỉnh đã khen thưởng Cờ thi đua cho 756 tập thể; Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 136 cá nhân; tặng Bằng khen cho 3.631 tập thể, 7.774 cá nhân.
 
Nhân dịp này, tỉnh Phú Yên khen thưởng 16 tập thể, 33 cá nhân điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua trên tất cả lĩnh vực giai đoạn 2015 - 2020.
 
 
 
 

Quốc Hùng

Ý kiến của bạn