QĐ 4: Quán triệt, triển khai CT 35 của BCT về Đại hội Đảng bộ các cấp

KTNT Chiều 18/11, Thường vụ Đảng ủy Quân đoàn 4 tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Dự hội nghị có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 và hơn 300 cán chủ trì, chủ chốt, chính ủy, chủ nhệm chính trị các cơ quan, đơn vị trực thuộc quân đoàn. Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn trực tiếp quán triệt, triển khai những nội dung quan trọng của Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 747- CT/QUTW ngày 23/7/2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương và kế hoạch, hướng dẫn của quân đoàn về chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

a.png

 

Đồng chí Bí Thư Đảng ủy Quân đoàn yêu cầu các đại biểu dự hội nghị quán triệt sâu sắc, nắm vững nội dung Chỉ thị Trung ương và Quân ủy Trung ương cũng như hướng dẫn của các cấp. Tổ chức tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến cán bộ, đảng viên tại đơn vị. Qua đó, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động, nâng cao trách nhiệm của từng cấp ủy, chỉ huy các cấp. Vận dụng sát với tình hình thực tế, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị cấp mình để tập trung làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp.

b.png

 

Việc chuẩn bị nhân sự bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới phải bảo đảm bảo dân chủ, đúng quy trình, chọn được người thực sự đủ đức, đủ tài; việc xây dựng báo cáo chính trị, dự thảo Nghị quyết Đại hội phải tiến hành chặt chẽ chu đáo, sát, đúng. Cùng với đó, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời xem xét, giải quyết các vấn đề liên quan. Bên cạnh đó, tổ chức tốt công tác tuyên truyền, báo chí, thông tin đến cán bộ, chiến sĩ, nhân dân về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Lê Cầu - Tuấn Anh

Ý kiến của bạn