QĐ4: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị TW 11, khóa XII cho cán bộ

KTNT Tại Bình Dương, ngày 1-11, Đảng ủy Quân đoàn 4 tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11, BCH Trung ương Đảng khóa XII cho hơn 300 cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ cao cấp và cán bộ tuyên huấn các cơ quan, đơn vị trong quân đoàn

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn nhấn mạnh, các nội dung Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII lần này đặc biệt quan trọng và có tính chiến lược.

a.png
Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 4 trực tiếp thông báo những nội dung của Hội nghị Trung ương 11 đến các đại biểu - ảnh Lê Cầu

 

Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chỉ huy các cấp cần nêu gương trong việc tự nghiên cứu, quán triệt. Đồng chí Chính ủy Quân đoàn yêu cầu cấp ủy các cấp, ngay sau hội nghị này, khẩn trương tổ chức thông báo, tuyên truyền sâu rộng các nội dung của Hội nghị Trung ương 11 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong đơn vị. Tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

b.png
Các sĩ quan, cán bộ cao cấp tập trung quán triệt những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 11, khóa XII- ảnh Lê Cầu

 

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 11 gồm: Dự thảo báo cáo Chính trị trình Đại hội XIII của Đảng; Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Dự toán ngân sách Nhà nước, kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020-2022.

Trường Sơn - Lê Cầu

Ý kiến của bạn