Quân đoàn 4: Hơn 370 cán bộ chủ chốt học tập Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)

KTNT Ngày 28/12, Đảng ủy Quân đoàn 4 tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho 370 cán bộ chủ chốt các cấp.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Trương Ngọc Hợi, ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân đoàn 4, cho biết, đây là hội nghị dành cho cán bộ chủ chốt, chủ trì và báo cáo viên trong toàn quân đoàn, các đại biểu cần quán triệt, lĩnh hội sâu sắc nội dung, quan điểm, giải pháp của các Nghị quyết Trung ương lần này, để ngay sau hội nghị cấp quân đoàn, các cấp ủy đảng cấp dưới khẩn trương tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến mọi cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng. Đặc biệt, khi triển khai thực hiện phải vận dụng, cụ thể hóa nội dung Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII vào Nghị quyết tháng, quý, năm ở cấp mình sát với đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ thực tế của đơn vị.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung học tập, quán triệt những nội dung, quan điểm cơ bản trong 4 Nghị quyết: “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới”; “Công tác dân số trong tình hình mới”./.

Minh Tuấn -  Lê Cầu

 

 

KTNT

Ý kiến của bạn