Quảng Ngãi: Ba doanh nghiệp được vay vốn trả lương ngừng việc và người lao động khi phục hồi SXKD

KTNT Ông Trần Duy Cường, Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi cho biết, 3 doanh nghiệp đầu tiên ở Quảng Ngãi được vay vốn để trả lương ngừng việc và trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất kinh doanh, với số tiền trên 510 triệu đồng.

Sau hơn 1 tháng triển khai chủ trương chính sách hỗ trợ cho vay doanh nghiệp để trả lương ngừng việc, trả lương cho người lao động khi phục hồi SXKD do bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức giải ngân cho 03 doanh nghiệp với số tiền trên 510 triệu đồng để trả lương ngừng việc, trả lương cho gần 150 lao động.
 
Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi và doanh nghiệp trao đổi thông tin trước khi ký hợp động vay vốn
Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi và doanh nghiệp trao đổi thông tin trước khi ký hợp động vay vốn

 

Cụ thể, cho vay 02 doanh nghiệp để trả lương ngừng việc và cho vay 01 doanh nghiệp để trả lương người lao động khi phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh.
 
Theo ông Trần Duy Cường, chủ trương, chính sách này rất đúng đắn, thiết thực, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, nhằm tạo điều kiện, hỗ trợ cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và người lao động, sớm ổn định hoạt động, đời sống, thu nhập cho người lao động, vượt qua khó khăn do bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tiếp tục khôi phục SXKD, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.
 
Thời gian tới, NHCSXH tỉnh sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp có nhu cầu, đảm bảo điều kiện để được tiếp cận nhanh chóng, kịp thời.
 
Được biết, số tiền cho vay chính sách này nằm trong gói hỗ trợ 7.500 tỷ đồng từ nguồn vay tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; chính sách này được NHCSXH thực hiện giải ngân đến hết 05/4/2022 hoặc khi giải ngân hết 7.500 tỷ đồng được NHNN cho vay tái cấp vốn.   
 
 
 

Hải Yến

Ý kiến của bạn