Quảng Ngãi tuyển dụng hàng loạt giáo viên

KTNT Thị xã Đức Phổ và hai huyện Mộ Đức, Sơn Tây vừa có thông báo về việc tuyển dụng giáo viên năm 2021.

Cụ thể, chỉ tiêu tuyển dụng của thị xã Đức Phổ là 249 giáo viên, trong đó giáo viên mầm non 61 chỉ tiêu; giáo viên tiểu học 109 chỉ tiêu; giáo viên trung học cơ sở 79 chỉ tiêu. Thời gian nhận hồ sơ: 30 ngày, từ ngày 04/5 - 02/6/2021. Địa điểm nhận hồ sơ: Cơ quan Tổ chức – Nội vụ thị xã Đức Phổ, địa chỉ: Số 67 Đỗ Quang Thắng, Tổ dân phố 2, Phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ. Điện thoại: 0255.3859631.
 
Quảng Ngãi tuyển hàng loạt giáo viên
Quảng Ngãi tuyển hàng loạt giáo viên

 

Chỉ tiêu tuyển dụng của huyện Mộ Đức là 126 giáo viên, trong đó bậc mầm non 60 chỉ tiêu, bậc tiểu học 40 chỉ tiêu, bậc THCS 26 chỉ tiêu. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 02/5 đến 17 giờ ngày 31/5/2021. Địa điểm nhận hồ sơ: Cơ quan Tổ chức Nội vụ huyện Mộ Đức.
 
Chỉ tiêu tuyển dụng của huyện Sơn Tây là 119 giáo viên, trong đó giáo viên mầm non 29 chỉ tiêu; giáo viên tiểu học 36 chỉ tiêu; giáo viên THCS 54 chỉ tiêu. Thời gian nhận hồ sơ: 30 ngày kể từ ngày 02/05/2021. Địa điểm nhận hồ sơ: Tại Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Sơn Tây (địa chỉ: Tầng 3, nhà làm việc UBND huyện Sơn Tây, xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây).
 
 

Hải Yến

Ý kiến của bạn