Quảng Ninh - Hải Phòng: Sở GD&ĐT chỉ đạo khẩn liên quan ca nhiễm Covid-19 mới

KTNT Hai tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng ra thông báo khẩn cho học sinh 1 trường tiểu học (TP. Hạ Long, Quảng Ninh) và học sinh các cấp thuộc 3 xã Tú Sơn, Đại Hợp, Đoàn Xá (huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) nghỉ học do liên quan ca nhiễm Covid-19 mới.

Ý kiến của bạn