Thanh Hóa: Khai mạc Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVII

KTNT Sáng nay (5/12), tại Trung tâm hội nghị TP. Thanh Hóa, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021,khai mạc trọng thể kỳ họp lần thứ 14.

bbbbbb.jpg
Sáng ngày 5/12, HĐND tỉnh khóa XVII, tổ chức khai mạc kỳ họp lần thứ 14

Tại kỳ họp lần này các đại biểu sẽ nghe 6 báo cáo, tự nghiên cứu 11 báo cáo, xem xét và thông qua 44 tờ trình và tiến hành các thủ tục miễn nhiệm, bầu bổ sung Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, miễn nhiệm và bầu bổ sung Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII, miễn nhiệm và bầu bổ sung các Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII, miễn nhiệm và bầu bổ sung các Ủy viên UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2020, nền kinh tế trong và ngoài nước phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức nhất trong lịch sử. Đại dịch COVID-19 là minh chứng, đã tác động tiêu cực đến mọi hoạt động kinh tế - xã hội của Việt Nam, trong đó có tỉnh Thanh Hóa.

 

tvc.jpg
Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời của cả hệ thống chính trị; sự đồng tình, ủng hộ, tham gia tích cực đầy trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, đến nay Thanh Hóa đã thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội. Tỉnh ta đã kiểm soát và khống chế thành công dịch bệnh, bảo đảm an toàn sức khỏe của người dân, được xếp vào nhóm các tỉnh có nguy cơ dịch bệnh thấp.

Về kinh tế - xã hội, trong khi nền kinh tế đất nước bị suy giảm, thì kinh tế tỉnh ta vẫn giữ ổn định, một số lĩnh vực có bước phát triển. Có 21/27 chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch, trong đó một số chỉ tiêu kinh tế quan trọng tăng khá so với cùng kỳ.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn ước đạt 6,08%, đây là mức tăng trưởng khá trong bối cảnh chịu tác động nặng nề của đại dịch, được xếp vào hạng cao nhất trong các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ. Thu ngân sách Nhà nước ước đạt 28.967 tỷ đồng, hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 10.647 tỷ đồng, tăng 11,3% so với cùng kỳ, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và đạt kết quả tích cực.

Về văn hóa - xã hội, tiếp tục duy trì ổn định công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho người, chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục giữ ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Đặc biệt, tỉnh đã tập trung xây dựng Đề án và được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 58-NQ/TW, ngày 5 - 8 - 2020 về Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực, đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tạo không khí đoàn kết, phấn khởi, tin tưởng để triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh cũng chỉ ra một số hạn chế, yếu kém: Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ lực có đóng góp lớn cho thu ngân sách và cho tăng trưởng kinh tế giảm so với cùng kỳ. Nhiều chỉ tiêu quan trọng của ngành du lịch, vận tải, một số nguồn thu ngân sách Nhà nước giảm mạnh so với cùng kỳ. Tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư trực tiếp còn chậm.

 

toan-canh.jpg
Các Đại biểu tham dự kỳ họp HĐND khóa XVII, kỳ họp thứ 14

Kỳ họp lần này có khối lượng công việc rất lớn, quyết định nhiều nội dung quan trọng của tỉnh trong năm 2021 và giai đoạn 2021- 2025, nhằm triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra. Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ bầu nhân sự giữ các cương vị trọng trách mà Đảng bộ và nhân dân giao phó, góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Thanh Hoá tập trung xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng như: Báo cáo công tác năm 2020 của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, MTTQ tỉnh về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 14, nghe báo cáo kết quả kỳ họp thứ 10. Khóa XIV của đoàn ĐBQH tỉnh, nghe báo cáo củaTòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh,các báo cáo của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác phòng chống tham nhũng, tình hình tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020, giải quyết kiến nghị của cử tri và một số báo cáo quan trọng khác.

 

ucl.jpg
Đồng chí Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại kỳ họp

Tham dự và phát biểu tại buổi khai mạc kỳ họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong thời gian qua. Với vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, HĐND tỉnh Thanh Hoá đã chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng trên các lĩnh vực công tác, đặc biệt là nâng cao chất lượng các kỳ họp, cải  cải tiến trong quy trình xây dựng nghị quyết, từ việc chuẩn bị nội dung, tiến hành thẩm tra, tổ chức nhiều phiên họp Thường trực HĐND tỉnh để xem xét, cho ý kiến đến việc thảo luận, thông qua nghị quyết, tích cực giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết đã ban hành, để các nghị quyết của HĐND tỉnh thực sự đi vào cuộc sống.

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn trong thời gian tới, HĐND tỉnh Thanh Hóa cần tập trung thể chế hóa kịp thời, đầy đủ, sâu sắc bằng các nghị quyết để triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị đã được ban hành cho Thanh Hóa phát triển. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 cũng như tổ chức triển khai Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi), Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh về việc chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp, thực hiện tốt chức năng giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng ở địa phương, tỉnh chủ động và phối hợp với các cơ quan của Quốc hội để tập huấn kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ tới.

 

Xuân Sơn

Ý kiến của bạn