Thanh Hóa: Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X

KTNT Chiều 2/10, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ X đã chính thức diễn ra trọng thể tại Trung tâm Hội nghị 25B (TP. Thanh Hóa).

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐ-KT Trung ương về dự và chỉ đạo Đại hội.

 

đặng-thị-ngọc-thịnh.jpg

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa

 

Khai mạc Đại hội, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Thanh Hóa, cho biết, giai đoạn 2015 - 2020 có nhiều thời cơ và thuận lợi, nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, đặc biệt đại dịch Covid-19 đã tác động toàn diện, sâu rộng đến các mặt của đời sống xã hội, thiên tai, dịch bệnh thường xuyên xảy ra.

 

đại-hội-yêu-nước.jpg

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT tỉnh, phát biểu khai mạc đại hội

 

Với chủ đề "Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh thi đua xây dựng tỉnh Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại", Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ X có ý nghĩa hết sức quan trọng. Trong đó đề ra nhiệm vụ và giải pháp, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025.

 

yêu-nước-5.jpg
Toàn cảnh Đại hội

Trong bối cảnh đó, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể các cấp đã tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực to lớn, động viên, khích lệ nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức. Thanh Hoá đã có bước phát triển vượt bậc và toàn diện trên các lĩnh vực, vai trò, vị thế và uy tín ngày càng được nâng cao cả trong và ngoài nước.

Các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến theo hướng nâng cao chất lượng, chuẩn hóa và xã hội hóa; là địa phương dẫn đầu cả nước về triển khai thực hiện công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương...

 

yêu-nước.jpg
Đại biểu đến dự Đại hội.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng nhìn nhận Thanh Hóa vẫn còn những hạn chế, yếu kém cần khắc phục, đó là: Chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp; tái cơ cấu các ngành kinh tế còn chậm; một số lĩnh vực sản xuất, kinh doanh còn khó khăn; hiệu quả sản xuất nông nghiệp nhìn chung còn thấp, thu nhập của người dân chậm được cải thiện; môi trường đầu tư kinh doanh tuy đã được cải thiện, nhưng chưa thực sự thông thoáng, hấp dẫn; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn thiếu, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển...

 

 

 

Lê Trang – Xuân Sơn

Ý kiến của bạn