Thừa Thiên - Huế: Công bố quyết định kiểm toán chuyên đề về PforR

KTNT Kiểm toán Nhà nước vừa tổ chức hội nghị công bố Quyết định về kiểm toán chuyên đề PforR giai đoạn 2016 – 2020 tại tỉnh Thừa Thiên - Huế.

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, vào chiều 15/6, tại trụ sở UBND tỉnh, Vụ Tổng hợp - Tổng Kiểm toán Nhà nước tổ chức hội nghị công bố Quyết định về kiểm toán chuyên đề Chương trình “Hỗ trợ thực hiện 2 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020” (PforR) tại tỉnh này.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Lương Thuyết, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kiểm toán nhà nước đã công bố Quyết định số 264/QĐ-KTNN ngày 05/3/2020 của Tổng kiểm toán Nhà nước về kiểm toán chuyên đề Chương trình “Hỗ trợ thực hiện 2 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020” (PforR) tại tỉnh Thừa Thiên - Huế. Được biết, chương trình này được áp dụng tại 18 tỉnh.

Theo đó, mục tiêu kiểm toán là xác nhận tính đúng đắn, trung thực, chính xác của số liệu quyết toán kinh phí của chi phí đầu tư thực hiện tại các đơn vị được kiểm toán; đánh giá việc tuân thủ pháp luật, các chính sách, chế độ tài chính, kế toán, quản lý đầu tư xây dựng và quy định của chương trình; đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả và việc thực hiện mục tiêu của Chương trình.

Chương trình kiểm toán cũng nhằm chỉ ra những tồn tại, bất cập trong cơ chế, chính sách để kiến nghị các cơ quan chức năng sửa đổi, bổ sung; đồng thời, phát hiện kịp thời các hành vi tham nhũng, lãng phí trong quá trình thực hiện chương trình để kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Kiểm toán Nhà nước đã tổ chức hội nghị công bố Quyết định về kiểm toán chuyên đề Chương trình PforR giai đoạn 2016 – 2020 tại tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Kiểm toán Nhà nước đã tổ chức hội nghị công bố Quyết định về kiểm toán chuyên đề Chương trình PforR giai đoạn 2016 – 2020 tại tỉnh Thừa Thiên - Huế.

 

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh, trong quá trình đoàn Kiểm toán Nhà nước làm việc, tỉnh cam kết phối hợp chặt chẽ với Đoàn để thực hiện hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác kiểm toán về việc thực hiện Chuyên đề Chương trình kiểm toán.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Phương cũng giao nhiệm vụ cho các sở, ngành địa phương của tỉnh được kiểm toán có trách nhiệm phối hợp, cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan cho đoàn Kiểm toán Nhà nước, đồng thời phân công lãnh đạo, bố trí cán bộ để làm việc với Đoàn. 

Theo kế hoạch, Kiểm toán Nhà nước sẽ tiến hành kiểm toán tại  2 huyện (Phú Lộc, Phú Vang) và một số sở, ngành liên quan.

 

 

 

Văn Nghĩa

Ý kiến của bạn