Thừa Thiên - Huế: Dỡ bỏ kiểm soát người và phương tiện vào địa phương

KTNT Ngày 24/9, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch covid-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế có thông báo thông báo số 183/TB-BCĐ về việc dỡ bỏ kiểm soát người và phương tiện vào tỉnh này.

Thông báo này được ban hành căn cứ theo Quyết định số 07/2020/QĐ-TTg ngày 26/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 02/2016/QĐ-TTg ngày 20/01/2016, thời hạn công bố hết dịch Covid-19 là 28 ngày tính từ ngày không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh. Theo đó, đến ngày 24/8/2020 thành phố Đà Nẵng đã qua 28 ngày không có ca mắc mới.

Theo nội dung thông báo: “Từ 00 giờ 00 phút ngày 25/8/2020 dỡ bỏ tất cả các biện pháp hạn chế người và phương tiện vào tỉnh Thừa Thiên - Huế”.

Cùng với đó, thống nhất dừng các Chốt kiểm tra y tế người và phương tiện vào Thừa Thiên - Huế tại thành phố Huế (ga Huế), huyện Phú Lộc (bao gồm cả Chốt số 4 do Hương Thủy quản lý) và Nam Đông từ 00 giờ 00 phút ngày 25/9/2020.

 

Chốt số 4 do thị xã Hương Thủy quản lý dừng hoạt động từ 00 giờ 00 phút ngày 25/9.
Chốt số 4 (do thị xã Hương Thủy quản lý) dừng hoạt động từ 00 giờ 00 phút ngày 25/9.

 

Thông báo trên cũng yêu cầu người dân và du khách tiếp tục thực hiện nghiêm túc nguyên tắc “5K”: Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung đông người và khai báo y tế tại nơi lưu trú.

Văn Nghĩa

Ý kiến của bạn