TP.Hồ Chí Minh, 42 năm phát triển và hội nhập

KTNT 42 năm sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017), vượt qua nhiều khó khăn, Đảng bộ và nhân dân TP.Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới, một chặng đường hết sức quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố trong quá trình hội nhập.

Diện mạo của TP. Hồ Chí Minh đang “thay da đổi thịt” từng ngày để xứng đáng với thành phố là đầu tàu kinh tế của cả nước, là thành phố văn minh - hiện đại - nghĩa tình.

Đầu tàu kinh tế

Thời gian qua, TP.Hồ Chí Minh luôn giữ vững ổn định chính trị, tạo nền tảng vững chắc, không để xảy ra điểm nóng, các tình huống mất ổn định. Kinh tế duy trì tăng trưởng hàng năm ở mức cao nhờ bám sát thực tiễn, luôn tìm tòi, sáng tạo, mạnh dạn thể nghiệm nhiều cơ chế, chính sách mới để thúc đẩy sản xuất, mở rộng thị trường.

Theo đó, giai đoạn 1991 - 1995, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12,6%; giai đoạn 1996 - 2000 tăng 10,1%; giai đoạn 2001 - 2005 tăng 11%; giai đoạn 2006 - 2010 tăng 11,4%; giai đoạn 2011 – 2015, GRDP thành phố tăng trưởng khá cao, bình quân 9,6%/năm, gấp 1,66 lần mức tăng bình quân 5,8% của cả nước. Quy mô, tiềm lực và sự đóng góp cho cả nước ngày càng lớn. Cụ thể, mức đóng góp thu ngân sách của thành phố vào ngân sách cả nước năm sau cao hơn năm trước, năm 2011 chiếm 27,7%, năm 2014 chiếm 30%, tăng gấp 2 lần giai đoạn 2006 - 2010. Năm 2016, thành phố đã đóng góp 31,8% cho ngân sách nhà nước, tiếp tục thể hiện vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.

GRDP bình quân đầu người liên tục tăng nhanh, giai đoạn 2006 - 2010 là 3.199 USD/người, bước sang giai đoạn 2011 - 2013 đạt 4.517 USD/người, năm 2015 là 5.538USD/người, năm 2016 là 5.428 USD/người. Thành phố kiên trì thực hiện phương châm phát triển bền vững, gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội.

Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và phát triển đô thị đã có sự thay đổi lớn, thúc đẩy sự phát triển của kinh tế - xã hội thành phố theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Về hạ tầng giao thông, đã hình thành các trục xuyên tâm, trục Bắc Nam, đường vành đai, các tuyến metro, đường trên cao… Các khu đô thị mới như Thủ Thiêm, khu đô thị cảng Hiệp Phước, khu đô thị Tây Bắc… cũng được đầu tư xây dựng, phát triển hiện đại, hài hòa với tổ chức không gian của thành phố. Chương trình di dời và tái định cư các hộ dân sống trên và ven kênh rạch, chương trình xây dựng nhà lưu trú cho công nhân, ký túc xá cho sinh viên, nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp được tập trung thực hiện, điều kiện sống của người dân được cải thiện.

Hoàn thành nhiều mục tiêu cơ bản

Với nhiều giải pháp đột phá, mục tiêu cơ bản của chương trình giảm nghèo giai đoạn 3 (2009 - 2015) của TP.Hồ Chí Minh về đích trước 2 năm, đồng thời triển khai có hiệu quả chương trình giảm hộ nghèo giai đoạn 4 (2014 - 2015). Cụ thể, tính đến cuối tháng 9/2014, tổng số hộ nghèo có thu nhập từ 16 triệu đồng/người/năm trở xuống theo chuẩn nghèo của thành phố còn hơn 40.000 hộ, chiếm 1,35%. Số hộ cận nghèo có thu nhập từ 16 - 21 triệu đồng/người/năm còn hơn 54.000 hộ, chiếm 2,78%. Hiện nay, số hộ cận nghèo có thu nhập dưới 21 triệu đồng/người/năm chỉ còn 2,39%.

Vấn đề chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng được quan tâm, hệ thống cơ sở khám - chữa bệnh, thiết bị y tế, dịch vụ chữa bệnh ngày càng được cải thiện và nâng cao.

Bên cạnh đó, TP.Hồ Chí Minh cũng là địa phương đi đầu trong công tác phổ cập giáo dục. Theo đó, đã hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục bậc trung học, hệ thống cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên phục vụ cho việc dạy và học được cải thiện đáng kể.

Mục tiêu xây dựng nông thôn mới cũng có sự thay đổi rõ rệt. Thời điểm hiện tại, toàn thành phố có 54/56 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Để có được điều này, năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền được nâng lên, kỷ cương được tăng cường. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ không ngừng được nâng cao là nhân tố hàng đầu bảo đảm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố. Cùng với đó, bộ máy hành chính Nhà nước từng bước được củng cố và kiện toàn, sắp xếp, khắc phục sự trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Với tinh thần đoàn kết, năng động sáng tạo, trong suốt 42 năm qua, TP. Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều biến đổi to lớn trong quá trình phát triển và hội nhập kinh tế cũng như mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Chính điều này đã tạo nên sự biến đổi to lớn, sâu sắc và toàn diện làm thay đổi bộ mặt thành phố.

Thời gian tới, Đảng bộ, quân và dân TP.Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và toàn diện hơn nữa. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tính năng động, sáng tạo của nhân dân. Huy động mọi nguồn lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển kết cấu hạ tầng, thích ứng với biến đổi khí hậu. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, từng bước trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á. Đồng thời xây dựng TP. Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình để xứng đáng với thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Trường Sơn

 

 

KTNT

Ý kiến của bạn