Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khó XIV

KTNT Ban Kinh tế Trung ương vừa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri tại nơi làm việc đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị đã được nghe Thông báo ý kiến của Bộ Chính trị tại Công văn số 318-CV/VPTW ngày 7/3/2016 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc giới thiệu đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương và đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV. Hội nghị đã biểu quyết thông qua danh sách giới thiệu hai đồng chí nêu trên ứng cứ Đại biểu Quốc hội.

Cùng ngày, Hội nghị ban lãnh đạo mở rộng dự kiến người giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương đã báo cáo tình hình và kết quả Hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri tại nơi làm việc đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Sau các ý kiến thảo luận, những đồng chí được giới thiệu ứng cử Đại biểu quốc hội đã được biểu quyết thông qua với sự nhất trí tối đa.

P.V

KTNT

Ý kiến của bạn