TT - Huế: Ngư dân được hỗ trợ mua bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm thuyền viên

KTNT Tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa quyết định trích gần 2 tỷ đồng hỗ trợ mua bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm tai nạn thuyền viên cho ngư dân (đợt 1 năm 2020).

Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, thực hiện theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa, ngày 16/9, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2396/QĐ-UBND về bổ sung kinh phí có mục tiêu hỗ trợ tàu cá vùng ven biển của tỉnh (đợt 1/2020).

Trích gần 2 tỷ đồng hỗ trợ mua bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm tai nạn thuyền viên cho ngư dân (đợt 1 năm 2020).
Trích gần 2 tỷ đồng hỗ trợ mua bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm tai nạn thuyền viên cho ngư dân (đợt 1 năm 2020).

 

Theo Quyết định nói trên, huyện Phú Vang được cấp 1.083.595.000 đồng để mua bảo hiểm thân tàu cho 101 tàu cá và mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên cho 1030 thuyền viên; huyện Phú Lộc được cấp 888.031.700 đồng để mua bảo hiểm thân tàu cho 95 tàu cá và mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên cho 730 thuyền viên.

Như vậy, đợt này tỉnh Thừa Thiên - Huế trích ngân sách tỉnh số tiền 1.971.626.700 đồng từ nguồn bổ sung có mục tiêu của Trung ương, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện Phú Vang, huyện Phú Lộc để hỗ trợ mua bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm tai nạn thuyền viên cho tàu cá và ngư dân tham gia khai thác thủy sản ở vùng biển xa.

 

 

Văn Nghĩa

Ý kiến của bạn