USAID hỗ trợ người dân Quảng Nam, TT- Huế bảo tồn đa dạng sinh học và ứng phó BĐKH

KTNT USAID đã góp phần giúp hơn 13.300 người được hưởng lợi về cải thiện sinh kế thông qua các hoạt động cảnh quan bền vững và hơn 15.000 người hưởng lợi về quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học…

Ngày 25/11, tại Đà Nẵng, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và 2 tỉnh là Quảng Nam, Thừa Thiên Huế đã tổ chức tổng kết các hoạt động bảo vệ đa dạng sinh học, hỗ trợ cộng đồng các địa phương và dân tộc thiểu số cũng như cải thiện sinh kế cho người dân trong 4 năm qua do USAID tài trợ.
 
Lãnh đạo các địa phương trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân đóng góp vào sự thành công của Dự án.
Lãnh đạo các địa phương trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân đóng góp vào sự thành công của Dự án.

 

Trong 4 năm qua, USAID đã đầu tư 23,9 triệu USD hỗ trợ 02 tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế bảo vệ đa dạng sinh học, hỗ trợ cộng đồng các địa phương và dân tộc thiểu số cũng như cải thiện sinh kế cho người dân.
 
USAID đã hỗ trợ tập huấn cho hơn 15.000 người về cảnh quan bền vững và gần  1.000 người về quản lý tài nguyên thiên nhiên đối với 512.000ha rừng có giá trị đa dạng sinh học cao, góp phần giúp hơn 13.300 người được hưởng lợi về cải thiện sinh kế thông qua các hoạt động cảnh quan bền vững và hơn 15.000 người hưởng lợi về quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học…
 
USAID cũng huy động được 59,4 triệu USD đầu tư từ ngân sách Nhà nước, khối tư nhân và cộng đồng cho việc phát triển các chuỗi giá trị, tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ cũng như các hoạt động phục hồi rừng.
 
Dự án Trường Sơn Xanh đã hỗ trợ người dân nâng cao giá trị sản phẩm địa phương, tạo sinh kế bền vững.
Dự án Trường Sơn Xanh đã hỗ trợ người dân nâng cao giá trị sản phẩm địa phương, tạo sinh kế bền vững.

 

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Dự án đã tạo cơ hội phát triển sinh kế bền vững cho người dân từ khai thác và chế biến nguyên liệu sẵn có trong tự nhiên từ lâu chưa được biết đến ở địa phương thông qua hợp đồng thu mua có giá trị lớn. Một số sản phẩm dược liệu như đảng sâm, ba kích, chè dây được cấp giấy chứng nhận OCOP 3 hoặc 4 sao.
 
Việc cải thiện sinh kế gắn với bảo tồn đã giúp người dân sinh kế bền vững gắn với rừng, đồng thời nâng cao nhận thức trách nhiệm bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học.
 
Đặc biệt, hưởng lợi từ dự án hơn 337.000 ha rừng có tầm quan trọng về đa dạng sinh học và cảnh quan của Quảng Nam được cải thiện về quản lý. 7,47 triệu tấn các bon được cố địch nhờ thực hiện các hoạt động nâng cao năng lực quản lý rừng bền vững, áp dụng các mô hình sinh kế thông minh với BĐKH và thực hiện kế hoạch hành động giảm phát thải thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng (REDD+). Kết quả này đã đóng góp vào thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trường xanh và Kế hoạch hành động ứng phó BĐKH cũng như nâng cao độ che phủ rừng.
 
Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng, các kết quả mà dự án đạt được đã cải thiện đời sống của đại đa số người dân trong tỉnh, đặc biệt là đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng núi, các bộ phận người dân ở ven biển, đầm phá, nhóm yếu thế như người nghèo, phụ nữ, trẻ em…
 
Giám đốc USAID Việt Nam Yastishock cho biết, USAID rất vinh dự phối hợp với các đối tác tại Quảng Nam và Thừa Thiên Huế để thúc đẩy cam kết của cơ quan này trong việc cải thiện sinh kế cho các cộng đồng miền núi; phát triển các doanh nghiệp bảo tồn; bảo tồn đa dạng sinh học; phục hồi và quản lý rừng. 
 
Thành công của Dự án Trường Sơn Xanh do USAID tài trợ và sự phối hợp chặt chẽ giữa UBND tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế trong việc thực hiện nỗ lực này đã góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
 
USAID sẽ tiếp tục hỗ trợ công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại Quảng Nam và Thừa Thiên Huế trong 5 năm tới thông qua các dự án của USAID được trao thầu gần đây là Dự án Bảo tồn Đa dạng sinh học và Dự án Quản lý rừng bền vững. Hai dự án mới này cho phép tiếp tục những phương thức tiếp cận rất hiệu quả đã được áp dụng trong khuôn khổ Dự án Trường Sơn Xanh do USAID tài trợ, từ đó mang lại lợi ích tích cực cho các tỉnh và những cộng đồng khác tại Việt Nam.

Hải Yến

Ý kiến của bạn