Vụ công trình nhiều tỷ đồng ở Đà Nẵng thi công gian dối, giám sát ẩu: Kinh tế nông thôn phản ánh chính xác!

KTNT Kinh tế nông thôn có bài phản ánh công trình xây lắp đường dây trung hạ áp, lắp đặt MBA, thiết bị đóng cắt, thu hồi lưới điện sau cải tạo các xuất tuyến 472, 474, 476, 477 và 480, xuất tuyến 474, 475, 479 đoạn qua quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Ý kiến của bạn