Xã Hòa Khánh (Tp Buôn Ma Thuột): Đưa công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng vào Nghị quyết

KTNT Đây là việc thể hiện trách nhiệm của Đảng ủy, UBND xã Hòa Khánh trong công tác quản lý đất đai, lập lại trật tự xây dựng trên địa bàn xã. Việc này còn để các hộ dân nắm rõ về trách nhiệm, quy định của nhà nước nhằm ổn định đời sống và trật tự trị an.

Công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng được Đảng ủy, UBND xã Hòa Khánh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk xác định nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của cả hệ thống chính trị tại địa phương để đảm bảo phát triển cơ sở hạ tầng của xã theo đúng quy hoạch nông thôn mới đã được UBND thành phố Buôn Ma Thuột phê duyệt theo định hướng quy hoạch chung của thành phố đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Xác định công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng là nhiệm vụ quan trọng, xã Hòa Khánh đã đưa công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng vào nghị quyết nhằm nâng hiệu quả, tuyên truyền để người dân thực hiện đúng theo chủ trương, pháp luật. Xã Hòa Khánh đã thực hiện nhiều giải pháp đưa công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng từng bước đi vào nề nếp.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Văn Sử - Chủ tịch UBND xã Hòa Khánh cho biết: “Xã Hòa Khánh luôn tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu và nắm bắt được trách nhiệm trong lĩnh vực quản lý đất đai và trật tự xây dựng. Bên cạnh đó, các cơ quan liên quan của xã đã phối hợp, triển khai đồng bộ những biên pháp nghiệp vụ. Chúng tôi kiên quyết xử lý những hành vi xây dựng không đúng quy định, xây dựng trên đất nông nghiệp, vi phạm hành lang bảo vệ các công trình thủy lợi, lấn chiếm lòng lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ, lắp đặt biển quảng cáo không đúng quy định… Đó là việc thiết thực góp phần ổn định trật tự trị an, đưa xã phát triển theo đúng định hướng, đúng quy hoạch”.

186470703_1177357649369387_1815954260791312718_n.jpg
Các cơ quan liên xã Hòa Khánh tổ chức tuyên truyền và xử lý về trật tự xây dựng tại địa bàn xã

 

Việc đưa công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng vào nghị quyết của Đảng ủy đã thể hiện việc nâng cao vai trò, hiệu quả của công tác quản lý, đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Từ đó khai thác hiệu quả, tiềm năng, lợi thế, nguồn lực to lớn từ tài nguyên đất trên địa bàn đóng góp cho sự phát triển toàn diện của xã Hòa Khánh.

Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng có ý nghĩa rất quan trọng, làm động lực cho phát triển của địa phương. Vì vậy xã Hòa Khánh đã có nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, Đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã trong việc khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên đất, đảm bảo việc sử dụng đất đúng theo quy định, đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương.

Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tư tưởng, tuyên truyền, vận động đi vào chiều sâu về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, xã Hòa Khánh còn thực hiện phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức, đơn vị trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự xây dựng. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác quản lý, sử dụng tại nguyên đất tại địa phương. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát cấp ủy, chính quyền trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý, khai thác, sử dụng đất. Xử lý trách nhiệm cán bộ, công chức, Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ được giao trong việc triển khai thực hiện trách nhiệm quản lý đất đai, trật tự xây dựng theo địa bàn được phận công phụ trách. Xử lý nghiêm theo quy định đối với cán bộ, công chức, Đảng viên vi phạm công tác quản lý. Gắn công tác lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo quản lý, khai thác sử dụng đất, đầu tư, xây dựng công trình trên đất với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XI.

Xã Hòa Khánh đã và đang rà soát hoàn chỉnh công tác quy hoạch sử dụng đất, hoàn chỉnh các quy hoạch về sử dụng đất từ nay đến 2025 và định hướng sử dụng đến năm 2030. Đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc hiện nay của xã Hòa Khánh trong công tác quản lý đất đai đối với những việc vượt thẩm quyền giải quyết của địa phương. Bên cạnh đó, xã Hòa Khánh tiếp tục kiến nghị các cấp có thẩm quyền đẩy mạnh công tác phân cấp, phân quyền cho địa phương về thẩm quyền quản lý đất đai, trật tự xây dựng đối với những nội dung, công việc địa phương có khả năng tổ chức quản lý.

Với sự vào cuộc quyết liệt, sự chỉ đạo gắt gao trong thời gian vừa qua của Đảng ủy, UBND xã Hòa Khánh, công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn xã đã có nhiều chuyển biến tích cực. Người dân đã nhận thức được trách nhiệm và quy định của nhà nước trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng. Vì vậy đã có ý thức chấp hành tốt góp phần vào sự phát triển chung của thành phố buôn Ma Thuột nói chung và xã Hòa Khánh nói riêng.

Lê Khắc Niên

Ý kiến của bạn